Uten bil tar hverdagsreisen lengre tid. Derfor etterlyser NAF innfartsparkering som lar reisende kombinere bil og kollektiv på en effektiv måte. (Foto: NAF)

– Innfartsparkering kan ta ned bilkøene

11. mai, 2022

14:01

Ingen kommentar

Fire av ti pendlere er positive til å bruke innfartsparkeringer, om de får muligheten. Det viser en stor undersøkelse gjort for NAF.

Trafikken er på tilbake til nivåene før koronapandemien. I Bergen var det mer enn 7 millioner passeringer i bomringen i april i år, noe som er mer enn samme periode i 2019. I Oslo er antallet biler gjennom bomringen i april tilbake på nivået før pandemien, ifølge Fjellinjen.

Må være mulig å bruke både bil og kollektiv

– Med folk tilbake på kontorene, kommer også køene. For mange ville reisetiden økt betraktelig om de skulle ta hele hverdagsreisen med kollektiv. Nå må myndighetene få på plass en offensiv løsning som gjør det lettere å kombinere bil og kollektiv, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Innfartsparkering betyr at reisende kan kjøre til et sted nær en togstasjon eller bussholdeplass, sette fra seg bilen og ta kollektivt derfra inn til byen. Hele 39 prosent av pendlerne svarer at det er sannsynlig eller svært sannsynlig at de ville brukt innfartsparkering, viser undersøkelsen Kantar har gjort for NAF.

Kollektivt tar lengre tid

NAF har tidligere dokumentert at i de aller fleste store byene i Norge er kollektivtrafikken langt fra konkurransedyktig mot bilen på reiser til og fra jobb.

– Innfartsparkering dreier seg om å kombinere bilens overlegne fleksibilitet med kollektivtrafikkens evne til å ta unna volum, sier Handagard.

– I dag opplever mange bilister at transportpolitikken består av pisk i form av økte bompenger, fjerning av parkeringsplasser og nullutslippssoner. Når fire av ti av pendlerne svarer at de gjerne vil bruke innfartsparkering er dette en gullbillett til politikerne, sier hun.

– Dette er noe folk er nysgjerrig på. NAFs undersøkelse viser at pendlerne står mer i kø enn andre reisende, og en stor del av de som oppgir at de pendler, bruker bil. Samtidig sier denne gruppen at de gjerne reiser mer kollektivt om tilbudet blir bedre. Innfartsparkeringer gir mulighet til nettopp det sier Handagard.

Fakta om pendling:

  • I NAFs Trafikantbarometer 2021 er over 4000 personer spurt om sine reisevaner. 21 prosent oppgir at de pendler. Blant pendlerne angir om lag hver femte person at de bruker mer enn 10 minutter i bilkø per dag.
  • 39 prosent av pendlerne svarer at det er sannsynlig eller svært sannsynlig at de ville brukt innfartsparkering, om en slik løsning var tilgjengelig.
  • 60 prosent av de som oppgir at de pendler, vil reise mer med kollektivtransport dersom tilbudet blir bedre
  • 45 prosent av pendlerne vil bruke mer enn 50 minutter mer på reisen til og fra jobb/skole dersom de kun skulle benyttet kollektivt.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *