Jorden sulter?

27. mai, 2023

11:03

Ingen kommentar

Vår jord lider av mangel på CO2 og karbon som den lever av. Eller sagt på en annen måte, råtnende organisk avfall som er kompost.

Tekst og illustrasjon: Ragnvald Larsen.

Jorden vår er en levende organisme, som et legeme. De som er moderjord-fornektere forsøker å motbevise dette ved å mene at de skal kontrollere jorden og ta gevinsten for det?

Isen gir ikke næring til jorden, men konserverer den. Vannet er fruktbart fordi det tar til seg mengder av denne næringen som er kompost, CO2/karbon og fordeler dem.
Hvordan vil en lage kompost og gi næring til jorden uten karbon og CO2 når det er dette som skapte livet på jorden i tidens morgen?
For 140 millioner år siden var det 83% mer CO2 – 2500 ppm mot i dag 410 ppm. Livet kunne altså lkke blitt til på  jorden i våre dager. Derfor blir det mer og mer ørken og der hvor breene blir borte kommer det ikke nytt liv. Det er rett og slett ikke nok gjødsel. Trærne som formidler dette blir hugget ned; Madagaskar, Brasil og Borneo, for å nevne noen skoger. Pluss vår egen natur og avskogning og landbruk. Og så blir det satt opp vindturbiner. I et religiøst høyt tempo.

Milutin Milankovich, (1879 – 1958) Kroatia, som er mest kjent for å forske på jordens sykluser i forhold til solen. Hans teorier fikk sitt gjennombrudd i 1970.

“Milankovich syklusene”

Ei ku spiser gresset, vi drikker melken, lager ost og oste-produkter. Kua skiter ut avfallet som allerede er kompost, som gir næring til det den selv spiser. I mellomtiden har insekter spist og brukt kuruka. Insektene befrukter blomster og er i sin tur føde for fugler og andre dyr. Slik fungerer Jorden også. Dette er moder jord i miniatyr.

Elektrisitet er en ferskvare som ikke gir noe tilbake til jorden. Det betyr at når du slår den av, eksisterer den ikke. Vil du bruke den, må den være slått på hele tiden og du er i et slags fengsel. Prisen på strømmen blir der etter.
Og dette blir gjort til fordel for det som gir jorden føde ?

Vi kan jo ikke satse på at vulkanene spyr ut nok karbon og CO2 så vår jord får noe å leve av?

Insektmord

Jeg har lagt merke til at langs motorveiene gjennom Europa er det en enorm vekst av planter og trær. Men på frontruta er det ingen insekter lenger, for de gjør skade og er blitt fjernet fra sine respektive miljøer Det snakkes og det skrives om det store insektmordet i Europa. Men i Sahara og andre ørkener skjer det ingen ting, heller ikke på Nordpolen.
Jorden får ikke næring rett og slett.

Det hele minner om Johann Wolfgang von Goethes Faust . . En håndfull selvutnevnte halvguder og nihilister her i Europa som setter i scene en konspirasjonsteori om et ”grønt skifte”. Uten en konsekvens-analyse, om å redde Jorden, og så er det det som svekker den. Dagens sosialrealisme på sitt verste!

Meget ubehagelig

En ekspert får et spørsmål han tar for seg , men kun en del – ”sin del” – av helheten og svarer ut fra dette og av  bekvemmelighet.
Alle vet at helheten ikke kan forklares ut i fra en del. Å si det som er sant er meget ubehagelig.

David Joseph Bohm, Pensylvania, USA (1917-1992) skriver; “Å tenke innenfor en fastlagt ramme av begreper begrenser spørsmålene til det bestemte området”. Og hvis spørsmålene holder seg innenfor det samme avgrensede område, gjør svarene det også.

”Hvis noe skal reddes, må vi gå bort fra den økonomiske vekst-modellen”, sa Nicolas Hulot. Han var miljøminister i Macrons regjering i Frankrike og gikk av på dagen. Hva har skjedd? Veksten har bare økt!

 

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *