Stresset køkjøring i desembervær fører til mange bulkinger hvert år. Foto: Frende Forsikring.

Julestress på veiene: Disse førjulsdagene krasjer vi mest

15. desember, 2022

19:21

Ingen kommentar

Fra 18. desember til lille julaften har nordmenn krasjet over 44 000 ganger de siste fem årene. I fjor var førjulsdagene ekstra dyre.

Smellene de siste fem årene har kostet norske forsikringsselskaper mer enn 883 millioner kroner. Snittkostnaden per førjulskrasj var nesten 20 000 kroner i perioden.

Rådyrt i 2021

– I 2021 var det enda dyrere. Da var snittkostnaden mer enn 22 000 kroner disse dagene. Vi har sett over flere år at uhellene jevnt over blir mer kostbare. Mange biler har fintfølende elektronikk og deler som er veldig dyre å skifte. En reparasjon blir fort kostbar, selv om bulken i seg selv ikke ser så alvorlig ut, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Kollisjonstallene kommer fra Finans Norge.

– Førjulsbulking er vilt dyrt og 18.-23. desember stikker seg tydelig ut hvert år, nesten uansett hvilken ukedag de faller på, sier Roger Ytre-Hauge.

Datoverstingene er…

Dato Antall smeller siste fem år Totalkostnad siste fem år
18. desember 7520 147 619 000
19. desember 7089 142 893 000
20. desember 7747 149 814 000
21. desember 7425 143 126 000
22. desember 7243 148 817 000
23. desember 7407 151 450 000
18.-23. desember totalt 44 431 883 718 000

Krasjer når vi kjøper julegaver

En førjulsundersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring viser at kollisjonsdagene samsvarer godt med når nordmenn kjøper julegavene sine.

– Åtte prosent av oss sier at vi kjøper mesteparten av gavene i kollisjonsperioden. 53 prosent sier at de kjøper dem på et eller annet tidspunkt i desember. Det stemmer godt overens med det vi ser. Mange av smellene vi får inn nå skjer på parkeringsplasser. Mange er ryggeuhell som bærer preg av stress, sier Ytre-Hauge.

Kvinner planlegger bedre

23 prosent sier i Frendeundesøkelsen at de kjøper mesteparten av gavene i november, mens 12 prosent er ferdige tidligere på året.

– Det er en klar overvekt av kvinner som er gode på å planlegge gavehandelen tidlig. De knuser menn på dette området og mennene kunne hatt godt av å være litt mer i forkant. Jula kommer samtidig hvert år, sier Roger Ytre-Hauge.

En god porsjon av ulykkene skjer også med folk som er på vei hjem til jul, i de siste dagene før julaften. 35 prosent av de 1009 spurte sier i undersøkelsen Norstat har utført for Frende at bilen er deres fremkomstmiddel disse dagene.

– Det gir økt trafikk på veiene og krever mer av alle førere, sier Ytre-Hauge.

Disse førjulsdagene er tryggest

De aller tryggeste bildagene i desember kommer, ikke overraskende, etter at gavene er pakket opp.

– Den klart tryggeste dagen de siste fem årene er 1. juledag. Tallene fra Finans Norge viser at det er 70 prosent færre ulykker på norske veier den dagen, sammenlignet med verstingen 18. desember. Deretter følger 2. juledag nyttårsaften og 29. desember som de tryggeste datoene, sier fagsjefen i Frende.

Byttedagene 3. og 4. juledag brytes imidlertid stillheten.

– Da er det ut på veiene, inn i parkeringshus og mye bulking, sier Roger Ytre-Hauge.

TIPS: Slik unngå du julebulken

  • Ikke stress, du sparer ikke mye tid på å kjøre litt over fartsgrensen
  • Pust ut og aksepter tiden det tar å komme frem
  • Tilpass farten etter veiforholdene
  • Hold riktig avstand til bilen foran deg
  • Hold oppmerksomheten på veien
  • Hvis du skal lese eller skrive SMS, kjør inntil siden og stopp helt opp
  • Ikke fikle med anlegg eller GPS mens du kjører
  • Bruk håndfriutstyr
    (Kilde: Frende Forsikring)

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *