Foto: Torgrim Melhuus

Kirkeklokkene ringer for Ukraina

BILDET: Preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit. Foto: Torgrim Melhuus

Søndag klokken 13 ringer mange av landets kirkeklokker for menneskene som lider på grunn av krigen i Ukraina. Biskopene i Den norske kirke og Norges Kristne Råd står bak oppfordringen.

-Russlands invasjon av Ukraina har sjokkert en hel verden. Det berører oss alle, også som menigheter og som nasjonalt kirkelig fellesskap i Norge. Vi vil markere solidaritet med dem som lider i Ukraina og dem som flykter fra krigens redsler. Dette vil vi markere kommende søndag i våre bønner og ved å ringe med kirkeklokkene, sier preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit.

Han mener dette er en del av Den norske kirkes ansvar som folkekirke i Norge.

Kirkerådsleder i Den norske kirke Kristin Gunleiksrud Raaum støtter oppfordringen.

– Mange kirker har gitt rom for samlinger og for stillhet, for bønn og lystenning, for fred og rettferdighet for Ukrainas folk. Nå vil vi også oppfordre menighetene til å markere med klokkeringing. Jeg håper mange vil delta i denne helt spesielle situasjonen, sier hun.

Biskopenes oppfordring er å ringe med kirkeklokkene søndag 13. mars klokken 13.00 i syv minutter. Oppfordringen ble gitt torsdag morgen og er ikke bindende. Deltakelse vil variere fra sted til sted fordi ikke alle kirkebygg har bemanning tilgjengelig på kort varsel.

Norges Kristne Råd, som er et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn, oppfordrer også andre kirkesamfunn til klokkeringing.

– Vi oppfordrer de kirkesamfunn som har kirkeklokker, til å delta i ringingen. Vi ber for alle som nå er rammet av denne krigen, og for alle som er preget av angst og uro, sier generalsekretær i Norges Kristne Råd Erhard Hermansen.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.