Klart for tilskudd til boligsosiale tiltak fra Husbanken

12. april, 2023

11:12

Ingen kommentar

Tiltak som bidrar til å gjøre det enklere for barnefamilier og lavinntektsgrupper å etablere seg i pressområder er prioritert i 2023. Det samme gjelder tiltak som styrker kommunenes arbeid med bosetting av flyktninger og fremskaffelse av egnede boliger til personer med nedsatt funksjonsevne.

Tilskudd til boligsosiale tiltak kan også gis til prosjekter der det utvikles nye metoder, konsepter og løsninger i det boligsosiale arbeidet, slik at vanskeligstilte husstander som har behov for bistand, kan bosette seg i en bolig og bli boende.

– Prosjekter som bidrar til nytenkning, og har stor overføringsverdi til andre prosjekt vil bli prioritert, sier seniorrådgiver Gry Kongsli fra Husbanken.

Tilskuddet kan også gis til kunnskapsarbeid, i form av prosjekter som stimulerer til kunnskapsutvikling og -formidling, informasjon til målgrupper og boligsosiale utredninger.

– Det er særlig viktig at kunnskapen som utvikles i prosjektene dokumenteres, formidles og deles på en slik måte at andre kan ha nytte av erfaringene fra prosjektet, sier Kongsli.

23 prosjekter fikk tilskudd i 2022

I 2022 fikk Husbanken søknader om tilskudd til 56 prosjekter. 23 av dem fikk til sammen 12,3 millioner kroner i tilskudd. Blant dem som fikk tilskudd var

  • Oslo kommune med et prosjekt med nye bolig- og finansieringsløsninger for bostedsløse med rusproblemer.
  • Sintef community med et prosjekt om utviklingshemmedes erfaringer med å bo i egen bolig
  • Kirkens Bymisjon, Trøndelag med et prosjekt rettet mot bostedsløse

Oversikt over prosjektene som fikk tilskudd i 2022 finner du her: 23 prosjekter får boligsosialt tilskudd

Hvem kan søke?

Frivillige og private aktører, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og kommuner kan søke om tilskudd. For kommuner som søker om tilskudd er det et krav at prosjektene er særlig nyskapende og har stor overføringsverdi til andre kommuner.

Mer informasjon

Tilskudd til boligsosiale tiltak er et av hovedformålene for tilskuddsordningen som heter tilskudd til boligtiltak. Et annet hovedformål er boligtiltak i distriktskommuner, som kun kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 kan søke på. Minst 30 % av den totale tilsagnsrammen på 20,6 millioner kroner skal gå til hvert av de to hovedformålene

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.