Gruppa som skal undersøke klimaendringer i Jotunheimen er bredt sammensatt av folk fra flere ulike sektorer (foto: Høgskolen i Innlandet).

Klimaendringer gjør påskefjellet mer utrygt

26. mars, 2023

17:35

Ingen kommentar

Forskere skal studere hvordan klimaendringene endrer risikoen for snøskred og andre farlige hendelser i høyfjellet.

Det nærmer seg påske og høysesong for ferdsel i fjellområdene våre. Trafikken i høyfjellet er økende – sommer som vinter. Og fjellturisme er en viktig næring i deler av landet.

Men fjellområdene er under endring. De er spesielt utsatte for konsekvensene av klimaendringene: Høyere temperaturer og endrede nedbørmønstre kan skape endringer i landskapet og øke skredfare som følge av tap av permafrost, smelting av breer og snøfonner og redusert stabilitet i bratte fjellsider.

Det kan få konsekvenser for tryggheten til fjells og dermed for fjellturismen – både turistnæringen selv, myndigheter og den regionale redningsberedskapen.

Forskere skal foreslå tiltak

Et forskningsprosjektet som starter nå i vinter under ledelse av Høgskolen i Innlandet skal se særskilt på Jotunheimen. Det skal kartlegge utfordringer, utvikle scenarioer og foreslå strategier og tiltak for hvordan fjellturismen kan stå i mot og tilpasse seg.

– Viktige spørsmål er hvilken risiko folk til fjells vil møte i framtida og hvilke endringer i fjellturismesystemet som er nødvendig i et klima i endring, sier Bjørn Tallak Bakken, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet (HINN) og ekspert på beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet.

Prosjektet er tverrvitenskapelig og kombinerer naturvitenskap, samfunnsfag og brukerinvolvering, i et samarbeid mellom HINN, Nasjonalt kompetansesenter for fjellredning, Meteorologisk institutt, Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo, Vestlandforskning, Klimapark 2469, Universitetet i Stavanger og Lom kommune.

Overførbar kunnskap

Jotunheimen er valgt som studieområde siden klimaendringene blir fort synlige her. Dette er et begrenset geografisk område med store høydeforskjeller fra dalbunnen til tindene. Her finnes lange tidsserier med målinger og observasjoner av både klimaer, geologi, vær og vandring.

Men kunnskapen skal også være overførbar til andre fjellregioner.

– Vi skal bidra med kunnskap som skal være direkte relevant for fjellturismen: Vi skal se på hvordan de kan tilrettelegge for ferdsel og gjøre tiltak som forebygger og reduserer skade, sier prosjektleder Albert Lunde ved Norsk fjellsenter i Lom og førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Det treårige prosjektet skal i første omgang etablere fakta om lokale forhold, som i å oppdatere permafrostkart, utvikle klimascenarioer og identifisere særskilte fareområder for ulike typer skred i populære ferdselområder.

Deretter skal de studere sårbarhet og eksponering for klimarelaterte naturfarehendelser i fjellturismen i Jotunheimen, og vurdere evne og kapasitet hos turistaktører og turister til å håndtere naturfare.

Dette skal lede frem til en strategi for håndtering av klimarisiko, med tiltak tilpasset den enkelte aktør for å skape trygg ferdsel i et landskap i endring.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.