Kommunene kan nå søke om ekstra midler til tryggere skoleveier og nærmiljøer

27. januar, 2022

11:26

Ingen kommentar

-Trygge skoleveier og nærmiljøer er en forutsetning for at barna skal kunne ferdes trygt i trafikken. Jeg er glad for at vi nå får på plass en ordning som skal stimulere til nettopp dette. Det er et mål for oss at flere barn skal sykle eller gå til skolen og fritidsaktiviteter, i stedet for å bli kjørt med bil, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Statens vegvesen inviterer nå alle Norges kommuner til å søke om tilskudd til tiltak som skal gjøre barn og unges skoleveier og nærmiljøer mer trafikksikre. 20 millioner kroner skal fordeles til gode tiltak rundt om i hele landet. Tilskuddsordningen er ny av året.

Ordningen er en del av Barnas transportplan i Nasjonal transportplan 2022–2033. Tilskuddene til tryggere skoleveier og nærmiljøer støtter opp under regjeringens mål om at flere barn skal sykle eller gå til skolen. I statsbudsjettet for 2022 ble det bevilget 20 millioner kroner til ordningen.

Hjertesoner, sykkelparkering og bilfrie soner

– Langsiktig arbeid med å redusere trafikkulykker har gitt spesielt gode resultater når det gjelder barn og unge. I 1969 ble 103 barn drept i trafikkulykker. I 2019 var det for første gang ingen barn som ble drept i trafikken. I fjor omkom imidlertid tre barn i trafikken, noe som viser at arbeidet fortsatt må ha prioritet, sier samferdselsministeren.

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre trafikksikkerheten for barn og unge gjennom å stimulere til lokalt arbeid for tryggere skoleveier og nærmiljøer. Gjennom ordningen skal det blant annet stimuleres til å etablere Hjertesoner, det vil si mest mulig bilfrie soner, rundt skoler.

Eksempler på tiltak som kommunene kan søke om tilskudd til er:

  • Fysiske tiltak på og langs kommunale og fylkeskommunale veier, ved barnehager og skoler og på strekninger utenom vei som dekker barn og unges transportbehov.
  • Sykkelparkering
  • Tiltak for økt sikkerhet i tilknytning til holdeplass for skolebuss.
  • Etablering av drop-soner.
  • «Snarveier» som er viktig for sikker ferdsel for barn i tilknytning til skoler og nærmiljø.
  • Skilting og oppmerking av hjertesoner.
  • Belysning i kryssingssteder for fotgjengere og syklister.
  • Lokale kampanjer.
  • Refleksvester og annet materiell.

Søknadsfristen er 1. mars 2022. Nærmere informasjon om tilskuddsordningen, søknadsprosess og kriterier finnes på vegvesen.no

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *