Martin Haraldseth, analytiker i Experian.

Konkursøkning på 27 prosent

23. mai, 2023

16:09

Ingen kommentar

Nye tall fra data- og analyseselskapet Experian, viser en konkursøkning på 27 prosent de siste 12 månedene. Når årets april sammenlignes med fjorårets, er økningen i antallet konkurser 20,3 prosent.

I løpet av de siste 12 månedene har totalt 2640 aksjeselskap gått konkurs, hvilket er en oppgang på 27 prosent. Oslo er fylket med den største økningen med 38 prosent, etterfulgt av Rogaland hvor veksten er på 34 prosent. Martin Haraldseth, analytiker i Experian, sier det har vært en vekst i antall konkurser i alle landets fylker.

– Lavest vekst i antallet konkurser har det vært i Troms og Finnmark, hvor økningen er på fem prosent de siste 12 månedene, sier han.

– Hittil i år har totalt 1297 aksjeselskap gått konkurs. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var på 934. Hvilket er en vekst på 39 prosent. I april var det 219 aksjeselskap som gikk konkurs. Noe som er en nedgang på 45 prosent sammenlignet med mars, men 20 prosent mer enn april i fjor, legger han til.

110 prosent flere konkurser i Vestfold og Telemark

Når april sammenlignes med samme periode i fjor, viser de nye tallene at det har vært størst vekst i antall konkurser i fylket Vestfold og Telemark med 110 prosent. I Møre og Romsdal er tilsvarende vekst på 67 prosent, mens tilsvarende tall for Viken og Oslo var på henholdsvis 29 og 9 prosent.

– Troms og Finnmark og Vestland er de eneste fylkene med en nedgang i antallet konkurser når april sees mot april med en nedgang på 22 og 5 prosent, sier Martin Haraldseth.

Tøft for overnattings- og serveringsbransjen

Når april sammenlignes med april, har det vært en økning på hele 69 prosent for overnattings- og serveringsbransjen. I segmentet varehandel er tilsvarende tall på 44 prosent, mens konkursveksten i bygg- og anleggsbransjen er på 25 prosent. Når det sees på de siste 12 månedene, er det flest konkurser i bygg- og anleggsbransjen. Totalt 908 aksjeselskap i dette segmentet gikk konkurs de siste 12 månedene, hvilket er en vekst på 21 prosent.

– Selv om det har vært flest konkurser i bygg- og anleggsbransjen de siste 12 månedene, er det prosentvise veksten størst i overnattings- og serveringsbransjen med hele 74 prosent. Tilsvarende tall for varehandelen er på 51 prosent, sier Martin Haraldseth.

Nedgang i antallet nyetableringer

I løpet av de siste 12 månedene er det registrert 32.221 nye aksjeselskap. Sammenlignet med foregående 12 måneder, er dette synonymt med en nedgang på 3 prosent. Når april sammenlignes med april i fjor, har det vært en vekst i antallet nyetableringer på 6 prosent.

– I nesten alle landets fylker har antallet nyetableringer gått ned de siste 12 månedene. Det er kun i Troms og Finnmark, Møre og Romsdal og Nordland det har vært en vekst på respektive 9, 3 og 1 prosent. Innlandet er fylket med størst nedgang med 12 prosent, etterfulgt av Trøndelag med 8 prosent. I Oslo er nedgang på 8 prosent, sier Martin Haraldseth.

– 1818 aksjeselskap så dagens lys i april. Hvilket er en vekst på 6 prosent sammenlignet med april i fjor. Tallet er likevel betraktelig lavere enn i april for to år siden, da det ble registrert 2523 nye aksjeselskaper, sier han videre.

Ikke uventet

At vi ser en økning i antallet konkurser er ifølge Martin Haraldseth ikke veldig overraskende, da vi er i en tid med stor økonomisk usikkerhet.

– Renta har blitt høyere, som igjen fører til dyrere lån. Matprisene har blitt høyere, som igjen betyr at vi må bruke mer penger på mat. Samtidig er energiprisene rekordhøye. Det er rett og slett vanskeligere for mange for tiden. Det går blant annet utover ferier, oppussing, innkjøp av sportsutstyr og klær og bruk av penger på uteliv generelt. Hvilket igjen påvirker aktørene i de ulike bransjene. Folk tvinges til å være mer forsiktige, noe som igjen påvirker næringslivet. Det blir i tillegg mindre investeringsvillighet, hvilket vi ser på nyetableringstallene, sier han.

Viktig å være forsiktig

Martin Haraldseth sier det er ekstremt viktig å være forsiktig i økonomisk urolige tider. Med det mener han både forbrukere og långivere.

– For mange er det selvsagt fristende å låne penger til ferie og annet. Hvilket kan bli ekstremt dyrt med tanke på de høye rentene på for eksempel forbrukslån. Långivere har et stort ansvar, og må gjøre en grundig jobb før det tas beslutninger om innvilgelse av lån. Det må benyttes data som beslutningsgrunnlag, hvilket Open Banking har forenklet. Bedriftseiere må også gjøre en grundig jobb før det for eksempel innvilges kreditt. Andre bedrifters økonomiske uføre som er dine kunder, kan være det som gjør at din bedrift vil slite med likviditeten. Samtidig er det viktig å påpeke at i usikre økonomiske tider vil skillene mellom solide suksessfulle selskaper og selskaper som driver mindre effektivt bli tydeligere, avslutter han.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *