Koronafraværet når nye høyder – flest nye sykmeldte i helse- og omsorgsyrker

7. mars, 2022

14:02

Ingen kommentar

Sykefraværet fortsetter å stige. Nå er mer enn dobbelt så mange sykmeldte enn på samme tid i fjor. Det er aldri tidligere registrert så mange nye sykmeldte med en koronarelatert diagnose.

Sist uke ble 4.433 nye personer i Vestfold og Telemark sykmeldt. 56 prosent av disse ble sykemeldt på grunn av en koronarelatert diagnose.

Flest i helse og omsorg

Aller flest nye sykmeldte finner vi i helse og sosialtjenester hvor nesten 1 300 ble registrert den siste uken. Dette betyr at 29 prosent av alle de nye sykmeldte jobber i denne bransjen. Også i varehandel, industri, bygg og anlegg er sykefraværet ekstra høyt.

Urovekkende

Terje Tønnessen er urolig for at utviklingen av det høye sykefraværet fortsetter. At det i tillegg er en generell stor etterspørsel etter arbeidskraft, fører til at det er svært krevende for mange arbeidsplasser nå.
– Det høye sykefraværet gjør at mange bedrifter opplever bemanningsutfordringer. Spesielt innen helse- og omsorgsyrker, hvor mange jobber tett på andre mennesker, er sykefraværet høyt. Denne bransjen er under press fra før av. Det høye fraværet gjør denne situasjonen utfordrende både for de som trenger helsetjenester, de som jobber her, bedriftene og for samfunnet generelt, sier Tønnessen.

Mest koronarelatert sykefravær i varehandelen

62 prosent av de nye sykemeldingene i varehandel skyldtes en koronarelatert diagnose. Bygg og anleggsbransjen samt overnatting og servering har begge nytt koronarelatert sykefravær med 59 prosent. I helse og omsorg er det koronarelaterte sykefraværet 55 prosent.

Flest kvinner

2.609 av de nye sykmeldte personer var kvinner, mens 1.824 menn ble sykmeldt.
– Det er flere nye sykemeldte kvinner enn menn, noe som kan skyldes at flere kvinner jobber i yrker innenfor helse- og omsorg hvor de har mye nærhet til andre mennesker. De kan bli mer utsatt for smitte, og kan heller ikke ha mulighet til å jobbe hjemmefra ved lett sykdom, sier Tønnessen.

Flest i alderen 30 til 39 år

Flest antall nye sykemeldte finner vi i aldersgruppen 30-39 år hvor 1.159 personer er sykmeldt. Det er også i denne aldersgruppen det er størst antall nye sykemeldte med koronarelaterte diagnoser.
På landsbasis har det også vært en økning i sykefraværet fra uke åtte til uke ni.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *