Kraftig økning av sykmeldte med psykiske lidelser

7. september, 2023

08:23

Ingen kommentar

Det legemeldte sykefraværet i Vestfold og Telemark har økt med 5,6 prosent det siste året. Flesteparten av sykmeldingene skyldtes muskel- og skjelettlidelser. Det var en stor økning av sykmeldinger på grunn av psykiske lidelser.

I andre kvartal 2023 var det legemeldte sykefraværet 5,6 prosent i Vestfold og Telemark. Dette er litt høyere enn gjennomsnittet i landet som er 5,5 prosent.

Stor økning i tapte dagsverk grunnet psykiske lidelser

Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser var årsakene til den største andelen tapte dagsverk. 32 prosent av de sykmeldte hadde muskel- og skjelettlidelser, mens 27 prosent hadde psykiske lidelser. Begge diagnosegruppene hadde en kraftig økning. Andelen med psykiske lidelser var høyere enn før pandemien i 2019.

– Det er vanskelig å vite hvorfor flere sykmeldes på grunn av psykiske lidelser. For de som blir sykemeldt kan det være gunstig å holde seg i aktivitet og få raskest mulig oppfølging. sier avdelingsdirektør for NAV Arbeid og helse i Vestfold og Telemark Marit Sagen Gogstad.

Variasjoner i kjønn og alder

Den største andelen av sykmeldte menn hadde muskel og skjelettlidelser, mens den største andelen sykmeldte kvinner hadde psykiske lidelser.

 Sykefraværet øker naturlig med alderen, og det er aldersgruppen 60-64 år som hadde det høyeste fraværet. Sykefraværet i aldersgruppen 30-34 år har økt mest, med ti prosent. Det synes Gogstad er bekymringsfullt.

Høyest og lavest

De som jobber i helse og sosialtjenester hadde høyeste sykefravær. Lavest sykefravær var det blant de som jobber med informasjon og kommunikasjon.

Skien og Kragerø hadde høyest sykefravær med 6,2 prosent etterfulgt av Notodden med 6,1 prosent. Lavest sykefravær var det i Tokke med 3,7 prosent.

Verdensdagen for psykisk helse i oktober

– NAV jobber for å alminneliggjøre det å oppleve psykiske plager. 10. oktober er verdensdagen for psykisk helse. Avdelingen for arbeid og helse ved NAV Vestfold og Telemark ønsker å gi psykisk helse ekstra oppmerksomhet i hele oktober. Åpenhet, raushet, god oppfølging og tilrettelegging på arbeidsplassen kan bidra til å forebygge sykefravær. NAV Arbeidslivssenter jobber for å skape et arbeidsliv med plass til alle. Vi oppfordrer alle andre bedrifter og organisasjoner om å gjøre det samme, sier Gogstad.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *