Krever kompetanseløft innen IKT-sikkerhet

15. februar, 2022

10:52

Ingen kommentar

BILDET: Visepresident i Tekna, Elisabet Haugsbø.

Antallet alvorlige cyberaksjoner mot norske bedrifter er tredoblet fra 2019. – Vi trenger et betydelig kompetanseløft innen IKT-sikkerhet, fra ledelsesnivå og til den enkelte ansatte, sier visepresident i Tekna Elisabet Haugsbø.

I rapporten Risiko 2022, som NSM la fram fredag 11. februar, pekes det på at norske bedrifter trenger et betydelig kompetanseløft og bevissthet om trusselbildet og sikkerhetsarbeidet på alle nivåer. Antallet alvorlige cyberaksjoner mot norske bedrifter er tredoblet fra 2019.

– Vi står ovenfor et helt annet trusselbilde nå enn for bare få år siden. Fremmede makter står bak en rekke cyberangrep mot norske bedrifter, og vi er i dag ikke klare for å møte disse på en god nok måte, sier Haugsbø.

Trenger kompetanseløft

Rapporten peker på områder som forsvar, utenrikspolitikk, forskning og utvikling, olje, helse maritim teknologi og romfart som spesielt utsatt.

– Dette er ikke overaskende. Norge henger etter på sikkerhetskompetanse, og da spesielt innen IKT. Her må det gjøres et krafttak både ved å utdanne flere eksperter på områder, men også gjennom kompetanseheving av ansatte. Utviklingen på området går fryktelig fort, og krever kontinuerlig kompetanseheving, sier Haugsbø.

Hun mener myndighetene nå må levere på tidligere løfter om et betydelig kompetanseløft på området.

– Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet i 2019 en nasjonal strategi for kompetanse innenfor digital sikkerhet. Denne er ikke fulgt opp på en tilfredsstillende måte, og mange av tiltakene som er satt i gang er generell satsing på IKT, og ikke direkte koblet mot IKT-sikkerhet. Det er en sterk overdrivelse at Norge har satset sterkt på dette området. Samtidig er trusselbildet skjerpet betydelig. Regjeringen må komme opp med en redegjørelse for hvordan strategien er fulgt opp, sier Haugsbø.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *