Det er ingen grunn til å selge i frykt for å ikke få leid ut boligen, sier Salg- og markedsdirektør i Utleiemegleren, Geir Skogheim. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Krisesommer i utleiemarkedet

9. juni, 2023

11:45

Ingen kommentar

Utleiemegleren opplever en enorm etterspørsel fra leietakere i pressområdene, og ser et leiemarked med alarmerende få boliger. – Det er ingen grunn til å selge i frykt for å ikke få leid ut boligen. Til tross for økt beskatning og høye renter, er det veldig lukrativt å eie utleiebolig. Det er høy verdistigning, stor etterspørsel og sterkt stigende leiepriser, sier Salg- og markedsdirektør i Utleiemegleren, Geir Skogheim.

Oslo

Leieprisene for alle boligtyper i Oslo øker med hele 7,5 prosent siden mai i fjor.

– Vi opplever en enorm etterspørsel etter utleieboliger i Oslo. Det er flere leietakere som er fortvilet og henvender seg til oss for å få hjelp til og råd om hvordan de kan få leid en bolig. Vi gjør det vi kan for å bistå leietakere med å finne bolig og det oppleves som vanskelig å ikke kunne hjelpe alle.

Samtidig som utbudet av utleieboliger er synkende, øker prisene.

– Sommeren kommer til å bli en ekstremt hektisk tid i leiemarkedet og vi tror det kommer til å bli en kamp om ledige boliger vi ikke har sett tidligere. Samtidig vil det gjennom sommeren trolig bli en kraftig leieprisøkning, sier leder for Salg og forretningsutvikling i Utleiemegleren, Siri Anne Bernum Halck.

Asker og Bærum

– Utleiemegleren Asker og Bærum legger bak seg en hektisk mai måned, med godt besøkte visninger og høy interesse på våre objekter. Vi opplever likevel at den økende renten og levekostnadene, begynner å virke inn på både leietakere og utleiere i Asker og Bærum. Det er merkbart færre tilgjengelige boliger på markedet, noe som vil være med på å presse leieprisene oppover, sier daglig leder i Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen.

Bergen

Leieprisene for alle boligtyper øker med 7,1 prosent i vår portefølje i Bergen sammenlignet med forrige måned. Leieprisene svinger noe fra måned til måned avhengig av kvalitetene på de boligene vi leier ut.

– Trykket i utleiemarkedet fortsatte å øke gjennom mai og vi leide ut hele 51% flere boliger enn i april og 14,1 % flere boliger enn i mai i 2022. Vi anbefaler fortsatt de som skal leie fra i sommer om å komme på banen nå! De beste boligene går først. Det ligger noe færre ledige boliger på nett enn det som har vært normalt for årstiden, og vi forventer at utbudet og prisene øker nå før sommeren, sier daglig leder i Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.

Drammen

I mai kostet det i gjennomsnitt 12.904 kroner å leie en bolig i Drammen. Leieprisene for alle boligtyper øker med 8,2 prosent i vår portefølje i Drammen sammenlignet med mai i fjor.

– Det er fremdeles godt oppmøte på våre visninger, med best respons på sentrale boliger med høy standard. Vi går nå mot høysesong i leiemarkedet, og spår en travel sommer også i år. Vi har mottatt færre oppsigelser fra leietakere hittil i år enn tidligere, som gjør at det er for få utleieboliger i markedet, sier daglig leder i Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

Romerike

Leieprisene for alle boligtyper øker med 4,3 prosent i vår portefølje på Romerike sammenlignet med mai i fjor. Utleiemegleren har en markedsandel på 11,4 prosent av det totale utbudet på Romerike.

Nedre Romerike

Utbudet av boliger til leie på Romerike er for tiden noe mindre enn på samme tid i fjor, men den negative utviklingen er fortsatt mindre enn i Oslo. Det bygges fortsatt mye nytt, og flere prosjekter ferdigstilles gjennom sommeren og høsten.

– Trenden er likevel at det blir færre utleieboliger på markedet, og leieprisene vil fortsette å stige jevnt også de neste månedene. Vi opplever for tiden enorm pågang av leietakere som trenger bolig på Nedre Romerike, så vi oppfordrer utleiere til å komme raskt i gang med utleieprosessen nå, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen.

Øvre Romerike

På Øvre Romerike er det et differensiert marked hvor nyere, moderne boliger har høyest etterspørsel. I utgangen av mai var det i Ullensaker en nedgang på 20 prosent i antall boliger på markedet sammenlignet med utgangen av april. Dette gjør at det er få objekter til leie av visse type boligtyper.

– Vi merker at en del utleiere ønsker å selge utleieboligene sine. Slik markedet er nå, er det imidlertid ingen grunn til å selge av frykt for å ikke få leid ut boligen. Hvis du vurderer å leie ut boligen din, anbefaler vi at du tar kontakt med oss. Vi går inn i høysesong og har mange leietakerne som ønsker boliger fra august, sier dagligleder i Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad.

Stavanger

Leieprisene for alle boligtyper øker med 16,3 prosent i vår portefølje i Stavanger sammenlignet med mai i fjor. Sammenlignet med forrige måned øker leieprisene for alle boligtyper med 8,7 prosent .

– Det er flere ledige boliger på nett enn forrige måned, som er normalt nå før sommeren. Leieprisene stiger mest på de største boligtypene. Vi er i høysesong og vi opplever stor etterspørsel etter de attraktive objektene. Det er spennende tider i Stavanger om dagen, med sterkt stigende salg- og utleiepriser, sier daglig leder i Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

Trondheim

Leieprisen for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje i Trondheim øker med 5,3 prosent sammenlignet med april.

– Høysesongen i utleiemarkedet i Trondheim har startet, med mange boliger og høy etterspørsel i markedet. Det er god tilgang på leietakere og boligene leies ut til gode priser. Det blir spennende å se prisutviklingen når sesongen setter i gang for alvor i juni, juli og august, sier daglig leder i Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan.

Kristiansand

Leieprisene for 1-roms og 2-roms øker med 2,4 prosent i Utleiemeglerens portefølje i Kristiansand sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med mai i fjor, øker leieprisene for alle boligtyper med 24 prosent.

– Det er høy aktivitet i leiemarkedet i Kristiansand/Agder om dagen. Studenter er tidlig ute for å skaffe seg en bolig til skolestart, men utbudet av boliger er noe under normalen. Markedet etterspør flere utleieboliger, og vi oppfordrer både private og profesjonelle investorer til å investere i utleieboliger i vår region. Prisutviklingen kan tyde på at boliger i Kristiansand-regionen vil være en av de byene i landet som øker mest, sier daglig leder i Utleiemegleren Kristiansand, Tor-Gunnar Albert.

Østfold

Leieprisene for alle boligtyper øker med 5,4 prosent i vår portefølje i Østfold sammenlignet med mai i fjor. Snittprisen for alle boligtyper var på 12.341 kroner i mai.

– I starten av juni var det 449 boliger til leie på nett sammenlignet mot 446 i 2022. Dette viser et stabilt bilde av leiemarked i Østfold mot fjoråret. Vi forventer likevel et økende trykk i leiemarkedet gjennom sommeren, sier daglig leder i Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen.

Vestfold

I Vestfold og Grenlandsområdet er det stor aktivitet på utleiemarkedet om dagen. Det er god tilgang på boliger som skal leies ut.

– Vi har merket en særlig økning den siste tiden på nye boligprosjekter både i Grenland, men også Larvik og Sandefjord som ikke er solgt ut når de er ferdigbygget. Flere av disse havner på utleiemarkedet for en periode. Det er også merkbart at vi går inn i høysesong. Mange flytter på sommeren og det merkes på visning. Særlig stor interesse er det i byene Sandefjord og Tønsberg, sier daglig leder i Utleiemegleren Vestfold, Karsten Olsen.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *