Kristin Veierød. Foto: Geir Owe Fredheim

Kristin Veierød skal lede strømmeutvalg i idretten

1. mars, 2023

10:21

Ingen kommentar

NIF nedsetter et eksternt ledet administrativt utvalg, med sikte på å forsterke og supplere det pågående kartleggingsarbeidet for strømming fra breddeidretten i tråd med idrettsstyrets vedtak 22. juni, 2022. Utvalget vil ledes av Kristin Veierød, advokat og partner i Advokatfirmaet Hjort.

Foruten bred representasjon fra idretten i utvalget, vil også Thor Gjermund Eriksen delta som ekstern bidragsyter i utvalgets arbeid.

– Særforbund og idrettskretser vil være godt representert i utvalget og vil samtidig holdes godt orientert om status og utvikling i det pågående utredningsarbeidet. Målet er å fremskaffe et best mulig, helhetlig og faktabasert saksunderlag for hele norsk idrett og for idrettsstyrets videre behandling av saken, sier generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund, og legger til:

– Flere organisasjonsledd og kommuner har fattet egne vedtak om strømming, og det er også fremmet forslag til Idrettstinget om saken. Det er behov for å skape et grunnlag for enhetlige retningslinjer og lik praksis, og der beslutninger kan være fattet på samme faktagrunnlag. Derfor er det viktig at utvalget får et bredt mandat og kan ta tak i aktuelle problemstillinger knyttet til strømming fra breddeidretten.

Pågående kartleggingsarbeid

Siden Idrettsstyrets vedtak i juni 2022 har NIFs administrasjon jobbet videre med ulike prosesser og kartlegginger med sikte på å få frem mer faktabasert kunnskap om strømming fra breddeidretten.

Dette arbeidet inkluderer:

• En grundig og omfattende medvirkningsprosess for barn og unge, et arbeid som vil utføres i samarbeid med Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) ved Norges idrettshøyskole (NIH).

• Avklaring av rettslige rammer, herunder behandlingsgrunnlag, reservasjonsløsninger og andre forhold av betydning mht. personvern og GDPR.

• Avklaringer av forhold som må være på plass for at strømming eventuelt skal kunne gjennomføres, herunder tilstrekkelig og relevant informasjon til de berørte.
De seks særforbundene som i dag strømmer fra årsklasse 18 år og eldre, har satt strømming av utøvere under 18-årsklassen i breddeidretten på vent i påvente av en grundigere utredning av saken.

Flere organisasjonsledd har uttrykt et ønske om at det nedsettes et eksternt ledet utvalg med et bredt mandat, og med nødvendig involvering fra norsk idrett.
– Volumet og omfanget av strømming basert på ny teknologi, skaper nye etiske og faktiske problemstillinger som bør utredes nærmere. I dette arbeidet er det viktig at relevante aktører, både i og utenfor idretten høres, sier Aas.

Bredt mandat og med god involvering fra idretten

Utvalget skal gjennomføre en utredning om, og i tilfelle, hvordan strømming fra ulike deler av breddeidretten kan skje innenfor trygge rammer. Utvalget vil både gjennomføre selvstendige utredninger, og vil også basere seg på det pågående kartleggingsarbeidet i idretten.

Utvalgsarbeidet skal resultere i overordnede anbefalinger, og gi norsk idrett og Idrettsstyret et godt grunnlag for eventuelle nye vurderinger av retningslinjer for strømming/filming i breddeidretten. Vurderingene skal være tuftet på:

• En helhetlig og faglig fundert utredning av rettslige, etiske og tekniske aspekter av strømming/filming i breddeidretten.

• En godt forankret medvirkningsprosess i idretten.

• En utredning av effekter av strømming/filming i breddeidretten, herunder utvikling av idrettene og deres synlighet.

• En kartlegging av omfanget av strømming/filming som både har et kommersielt og ikke-kommersielt tilsnitt i Norge og enkelte andre land.

Utvalget vil komme tilbake med en tidslinje og fremdriftsplan for arbeidet.
– Det er ønskelig at utvalget leverer en status i sitt arbeid før Idrettstinget, avslutter Aas.

Utvalgets sammensetning:

• Leder Kristin Veierød
• Thor Gjermund Eriksen
• Erik Langerud, Norges Håndballforbund
• Roger Finjord, Norges Fotballforbund
• Ottar Eide, Norges Ishockeyforbund
• Espen Johansen, Norges Basketballforbund
• Mona Kristiansen, Norges gym og turnforbund
• Lise Røsto Jensen, Norges Skøyteforbund
• Rune Røksund, Rogaland idrettskrets
• Sylvi Ofstad, Troms og Finnmark idrettskrets
• Pål Kristen Rønnevik, Norges idrettsforbund
• Julie Karima Berg, Norges idrettsforbund

I tillegg vil det være en representant fra Norges skiforbund i utvalget.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.