FOTO: Tom Gustavsen

Kulturminnefondets Formidlingsstipend 2022 søker kandidater

BILDET: Tine Sundtoft. Foto: Tom Gustavsen

Styret i Kulturminnefondet skal igjen kaste heder og ære over en person som formidler kulturhistorie, kulturarv og kulturminner på en måte som begeistrer lytterne.

– Dette handler om å fremsnakke historien, slik at vi forstår hvorfor metoder og teknikker ble brukt før, og hvilken relevans de har i dag. Og hvis du samtidig klarer å verve nye kulturminnefans i prosessen, så har du gjort en god innsats, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet har delt ut formidlingsstipend siden 2014, og i fjor var det Lill-Karin Elvestad for sin inspirerende historieformidling. – Spesielt var det den nordnorske historien, og hennes engasjement for å sette i stand våningshuset på Elvestad gård i Balsfjord, med tilhørende åpning for allmennheten gjennom skrivekurs og formidling, som gjorde at hun pekte seg positivt ut i 2021, forteller Sundtoft.

Kulturminnefondet tar imot kandidater til “Formidlingsstipendet 2022” på sine nettsider. Stipendet er på 50.000 kroner, og det er styret i Kulturminnefondet som er jury.

Vinneren kan bruke stipendet reiser og foredragsvirksomhet, og får selvsagt muligheten til å bruke hederen i videre formidling.

Frist for innsending er 4. mars 2021. Det er ikke mulig å nominere seg selv.

Tidligere vinnere av Kulturminnefondets formidlingsstipend.

2021: Lill-Karin Elvestad for inspirerande historieformidling og engasjementet for å setje i stand våningshuset på Elvestad gard i Balsfjord i Troms og Finnmark.

2020: Hans Olav Brenner for innsatsen for å bevare og opne prestegarden i Snertingdal for publikum. 2019: Edel Aas og Terje Marstein, som har teke vare på ein heilt unik kulturarv i Gudbrandsdalen ved å setje i stand den gamle garden Gardsøi i Vågå.

2018: Båtbyggjar Berit Osmundsen ved Oselvarverkstaden, for den store innsatsen ho gjer for å setje søkjelystrebåtar generelt og oselvaren spesielt.

2017: Bror Ivar Salomonsen ved RiddoDuottar-museet, for den store innsatsen han gjer for å bringe kunnskap om verna og freda bygningar og tradisjonshandverk til Finnmark.2016: Marita Bett Aakre ved Bakketunet på Bjørke. Ho fekk stipendet for å la eit freda gardstun bli opna opp for publikum og flinke handverkarar frå ulike yrke, som gjev nye målgrupper auka forståing for verdien av kulturarven.

2015: Erik Alfred Tesaker ved Handverksfabrikken i Gyland, også kjend som “Oppfinneren” på NRK. Han fekk stipendet for den kreative utviklinga av handverksfabrikken og innsatsen for å setje handverkstradisjonar på dagsordenen.

2014: Elsa «Sprossa» Rønnevig, for å vere ein aktiv forkjempar for kultur- og bygningsvern både lokalt og nasjonalt.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.