Kvinnedagen 8. mars: Naturforvaltning og likestilling, hva er koblingen?

7. mars, 2022

09:18

Ingen kommentar

BILDET: Bærekraft og likestilling er en av parolene i en rekke 8. marstog tirsdag. Kilden oppsummerer nå kunnskap på feltet i et politikknotat. Foto: iStockphoto

Kilden kjønnsforskning.no tar initiativ til en offentlig debatt om hva likestilling har å si for forvaltning av våre felles naturressurser.

“Likestilling nå, for en bærekraftig morgendag”. Det er FNs slagord for årets internasjonale kvinnedag. Tema er også blant årets paroler i 8. marstog i en rekke norske byer.

Motstridende interesser innen naturforvaltning gjør at det lett kan oppstå konflikter. Hvem som bestemmer over norsk natur, er slik et spørsmål om demokrati – og dermed også likestilling.

– Dette til tross, står det dårlig til med likestillingen i norsk naturforvaltning, sier direktør ved Kilden kjønnsforskning.no Linda Marie Rustad.

I tillegg til statlige aktører består forvaltningen av en rekke styrer og nemder.
Forskere som har kartlagt andelen kvinner og menn i denne forvaltningen viser for eksempel at 1 av 10 ledere i villreinnemnder er kvinner, og at det knapt finnes kvinner blant lederne av bygdeallmenningslagene.

– Spørsmålet er hva dette betyr for hvordan vi tenker rundt omstilling til mer bærekraftig bruk av naturressursene. Vi ønsker å spille inn dette perspektivet til politikere, forskere og sivilsamfunnet.

Fiskerinæringen er mannsdominert

Det er få kvinner også innen fiskerinæringen. 97 prosent av heltidsfiskere er menn, og kun 5 av 100 ledere i fiskerlag er kvinner.

Det kan være flere grunner til dette, men høsten 2021 sto flere kvinnelige fiskere frem med historier om en kultur preget av mobbing og grov seksuell trakassering.

– Nå forbereder diplomater og likestillingsaktivister seg til FNs kvinnekommisjon senere i mars som også har bærekraft, klimakrise og likestilling på dagsorden.

– Vi håper koblingen mellom bærekraftig forvaltning av naturen og likestilling er noe den norske delegasjonen tar med seg dit, sier Rustad.

Kilden har samlet kunnskap på området

Les Kildens politikknotat «Hva har naturforvaltning med likestilling å gjøre?» som oppsummerer kunnskapen på dette feltet.

Kilden kjønnsforskning.no er et nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning.

18. november 2021 arrangerte Kilden årskonferansen «Likestilling i det grønne skiftet» med deltakere fra forskning, myndigheter og sivilsamfunn. Dette faktaarket tar utgangspunkt i årskonferansens sesjon om naturforvaltning, likestilling og demokrati.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *