Kvinnelige styreledere leverer bedre resultat

8. mars, 2022

08:48

Ingen kommentar

BILDET: Kvinnelig styreledere gjør det bedre i de store bedriftene og de blir stadig flere.

Kvinnelige styreledere leverer betydelig bedre økonomiske resultater enn mannlige styreledere i bedrifter med mer enn 150 millioner kroner i omsetning. Også egenkapitalandelen i alle bedrifter med kvinnelig styreleder er jevnt høyere. Dette viser en fersk analyse utført av Dun & Bradstreet.

Hele 60 prosent av bedrifter med omsetning på over 150 millioner har ikke kvinnelige representanter i styrene. Dumt kanskje, fordi tallene viser at virksomheter hvor styrene består av minst 25 prosent kvinner gjør det best. De dårligste resultatene («resultatgrad») kommer fra bedrifter helt uten kvinner i styret.

– Det er fortsatt en svært lav andel av kvinner i styrene. Men til tross for dette ser vi at kvinner i styrene fører til bedre resultater for storbedriftene, altså med omsetning over 150 millioner kroner per år, forteller analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet. Det skiller seg spesielt ut for bedrifter som også har kvinnelig styreleder. Her finner vi en økning i de økonomiske resultatene på hele 30 prosent de to siste årene. – Bedriftene med kvinnelig styreleder er også jevnt mer solide, med høyere egenkapitalandel, hos bedriftene med kvinnelig styreleder, sier Melhus.

Analysen Dun & Bradstreet har utført er basert på de fem siste tilgjengelige årsregnskapene, 2016- 2020 for aksjeselskaper (AS) og allmennaksjeselskaper (ASA).

Kvinner sparer på egenkapitalen

– I bedrifter med under 150 millioner i omsetning gjør fortsatt de bedriftene med mannlig styreleder det best, men forskjellene minker for hvert år. I 2020 er vi nede på under 2 prosent forskjell. Samtidig ser vi at egenkapitalandelen er betydelig høyere blant bedriftene med kvinner i styret, og at dette er en trend over alle fem årene vi har sett på. Det kan virke som om kvinner i styret gjør at bedriftene sparer mer for å møte dårlige tider, sier Brit Elise Melhus. Kun 21 prosent av små- og mellomstore bedrifter har kvinnelige representanter i styret. – Det er viktig å huske at i mindre bedrifter ofte kan ha bare ett medlem. 86 prosent av bedriftene med under 150 millioner i omsetning har tre eller færre personer i styret, sier Melhus.

Stadig flere kvinnelig styreledere

Det er fortsatt en lav kvinneandel blant styreledere totalt i Norge med kun 13,9 prosent for 2020, og med en total økning på 5,4 prosent de siste fem årene. – Imidlertid ser vi en svært positiv utvikling forteller Melhus: Økningen i kvinnelig styreleder er på hele 37,2 prosent hos bedrifter med mer enn 150 millioner kroner i omsetning. Hvis denne utviklingen fortsetter vil vi se en jevn fordeling mellom kvinnelige og mannlige styreledere i løpet av 25-30 år. For de øvrige bedriftene må vi nok dessverre legge på ytterligere 100 år, sier Melhus.

Om analysen

Dun & Bradstreet har analysert tall fra alle AS og ASA med innlevert regnskap for gjeldende regnskapsår 2020 og med omsetning på over en million kroner opp mot kvinnelige og mannlige styreledere samt kvinneandel i styrene. Tallene går fem år tilbake i tid for å et bedre innblikk i resultatet over tid.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *