Foto: Høgskolen i Innlandet

– Lærerutdanningen trenger et språk for rasisme

23. februar, 2022

14:17

Ingen kommentar

BILDET: Førsteamanuensis Prisca B. Massao. (Foto: Høgskolen i Innlandet).

Forskning om rasisme i lærerutdanningen og konsekvenser av koronapandemien er bare noe av det likestillingskonferansen på Hamar har å by på.

I fjor høst fikk Høgskolen i Innlandet (HINN) forskningsmidler fra Forskningsrådet til prosjektet CERiTE, som står for «Critical Examination of Race and Racism in Teacher Education».

Det er en kritisk analyse av rase og rasisme i lærerutdanningen, forteller Prisca Bruno Massao, førsteamanuensis og prosjektleder for CERiTE.

– Målet er ikke å avdekke hvor mye rasisme som finnes i lærerutdanningene, understreker Massao på telefon fra forskeropphold i Tanzania. Her er hun i gang med et annet prosjekt om kjønn og medborgerskap i lærerutdanning.

Hun forteller at CERiTE både skal kartlegge kunnskap om temaer knyttet til rase og rasisme i lærerutdanningene, men samtidig utvikle kompetanse om kunnskap og varierte undervisningsmetoder:

– Vi ser at det er behov for et faglig språk for dette i utdanningene, og vil finne ut hvordan det er lurt å undervise om disse temaene, både for lærerstudenter og for lærerutdannere, sier Massao.

– Kan du forklare dette?

– Jo, vi snakker om inkludering og vil gjerne forebygge rasisme, men vi snakker ikke om hvordan rasisme kommer til uttrykk. Det er behov for kompetanse på rasisme i hele løpet, fra førskolelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning og til lektorutdanning.

I prosjektet er vi særlig opptatt av disse utdanningene, siden det handler om undervisning av barn og unge over mange år.

– Hva håper dere å finne?

– CERiTE er et åpent utforskningsprosjekt. Vi har ikke konkrete svar på hva vi håper å finne. Det har vært lite forskning på dette i lærerutdanningene, så det er vanskelig å vite hva vi kommer til å finne. Vi vet at det er lite empirisk kunnskap, så vi gleder oss til å finne ut mer.

Vil bekjempe rasisme med rase-begrepet

Mens noen fagfelt unngår å bruke «rase», bruker andre fagtradisjoner begrepet med hermetegn for å markere avstand til det konstruerte.

– Men det gjør ikke dere?

– Nei, vi kommer til å bruke begrepet rase, og uten hermetegn. Selv om rase i begynnelsen ble brukt fordi noen mente det var noe biologiske forskjeller mellom folk fra ulike deler av verden, forholder vi oss til at det er et sosialt konstruert begrep. Det er viktig å allmenngjøre begrepet, og presisere at det handler ikke om å gå tilbake til biologisk bruk av rase, sier Massao.

– På samme måte som kjønn kan vi ikke si at vi skal bekjempe sexisme eller andre former for kjønnsdiskriminering og seksuell diskriminering, og samtidig ikke bruke begrepene knyttet til kjønn og seksualitet. Det samme gjelder for rasisme; for å bekjempe rasisme, må vi bruke rase-begrepet som vi vet ligger bak rasisme.

Rasisme er heller ikke endimensjonalt, understreker Massao.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *