LAGER MILJØGATE: Nå har arbeidene med å omskape Semsbyveien til en mer trafikksikker miljøgate startet.

Lager miljøgate i Semsbyen

16. mai, 2022

19:19

Ingen kommentar

Nå har arbeidene med å omskape Semsbyveien til en mer trafikksikker miljøgate startet.

ESPEN JØRGENSEN tekst og foto

Arbeidene skal foregå på strekningen fra Askehaugveien til Andebuveien i Sem sentrum, og hvis alt går etter planen er man ferdig i november i år.

Ivaretar myke trafikanter

 Hensikten med prosjektet er å gi gående og syklende et bedre og ikke minst tryggere tilbud langs Semsbyveien. På vestsiden av veien skal det bygges ny gang- og sykkelveg og på østsiden blir det fortau. Gode og trygge overganger for de myke trafikanter skal sikres, og fartsgrensen blir satt ned til 40 kilometer i timen på strekningen.

Stor aktivitet

 Semsbyveien skal holdes åpen for toveistrafikk mens anleggsarbeidene pågår, men trafikken må forskyves noe og lysregulering vil bli benyttet.

Det vil i månedene fremover bli trangt om plassen til både anleggsmaskiner og biler, men det blir midlertidig gang- og sykkelvei gjennom Lasken park mot Ysteriveien, slik at myke trafikanter kan ferdes utenfor anleggsområdet. Det blir satt opp fysisk atskillelse mot anleggsområdet på Semsbyveien.

Denne artikkelen ble publisert i Byavisa Tønsberg i 2016.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *