Advokat Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma

Lagmannsretten tar «Tjøme-saken» inn til full ny behandling

5. juni, 2024

19:46

Ingen kommentar

Rune Breili ble i tingretten dømt til tre måneders fengsel for å ha gitt uriktige eller misvisende opplysninger til kommunen i forbindelse med to hytteprosjekt på Tjøme. Breili anket dommen, og Agder lagmannsrett har i dag besluttet å ta hele saken opp til ny behandling.

– Tingrettsdommen slo fast at all type arkitektvirksomhet, herunder tegning, kan være straffbar hvis tegningen strider mot lov, plangrunnlag eller en gitt tillatelse. Dommen satt også til side ansvarssystemet i plan- og bygningsloven, sier advokat Tormod Tingstad i Elden Advokatfirma, som forsvarer Breili sammen med advokat Thomas Skjelbred.

Agder lagmannsrett besluttet i dag at bevisbedømmelsen i tingrettens dom skal henvises til ankeforhandling.

Enda en runde i rettsapparatet er stor personlig belastning for Rune Breili. Han mener allikevel at det nødvendig å få en rettslig avklaring av tingrettens lovforståelse.

– Dersom denne lovforståelsen opprettholdes av lagmannsretten, vil det få store konsekvenser for en hel yrkesgruppe, sier advokat Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma.

Det er ikke klart når ankesaken kommer opp for Agder lagmannsrett.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *