Foto: Erlend Remmen

Lav etterspørsel og mye dårlig vær preger resultatet i desember

4. januar, 2023

15:38

Ingen kommentar

Som forventet avsluttes året med nok en svak måned i desember. Markedet ligger fremdeles godt under 2019 nivå, selv om vi kan vise til en vekst i antall passasjerer og kabinfaktor fra 2021. Veksten skyldes at produksjonen i desember er justert sammenlignet med 2021. Antall passasjerer i 2021 ble kraftig preget av omikron-utbruddet og nedstenging av samfunnet. Passasjerveksten i 2022 må derfor sees i lys av dette.

Marsjfarten inn i første kvartal er svak. Etterspørselen tar seg imidlertid kraftig opp i de tradisjonelle utfartsukene samt i sommerferien.

– Resultatet i desember er som forventet, sier konsernsjef i Widerøe Stein Nilsen. -Det er likevel gledelig å se at til tross for renteøkninger og stramming av livreima i mange familier, så prioriteres fremdeles feriereiser i familiebudsjettet. Vi ser at det begynner å fylles bra opp i vinterferien, i påsken og i sommerferien. Denne tendensen forventer vi forsterkes ytterligere etter at det pågående nyttårssalget er avsluttet. Vår satsning på ferie og fritidstrafikk har åpenbart truffet bra i markedet, fortsetter Nilsen.

Vinterstormene har stått i kø langs hele kysten i desember, noe som har resultert i mange innstilte avganger. Avviklingen av juletrafikken i 2022 er det mest krevende vi har sett i nyere historie. Det er spesielt kortbaneflyplassene i Nord-Norge og på Vestlandet som har vært rammet av vinterstormer, men også Bergen som er Widerøes største hub ble kraftig berørt med stengt lufthavn flere perioder som følge av dårlig vær. Perioden 22. desember til 2. januar ga totalt 230 værkanselleringer. Vinterdrift i Norge er krevende, og værkanselleringer er ikke et ukjent fenomen. 230 værkanselleringer er likevel dobbelt så mange som vi hadde i tilsvarende periode i 2019. Et ekstraordinært høyt sykefravær der Widerøe, som resten av Norge, har fått hilse på covid, influensa og norovirus har også medført noen bemanningsmessige utfordringer i desember. Dette drar med seg høye kostnader som svekker resultatet i desember isolert sett.

– Det har vært en svært krevende måned for alle i Widerøe som har stått på døgnet rundt for å få alle passasjerer frem i årets mørkeste måned, sier konsernsjef i Widerøe Stein Nilsen. -Jeg har lyst til å takke for tålmodigheten fra våre passasjerer som har vært berørt av mye dårlig vær, forsinkelser og kanskje sågar kanselleringer, avslutter Nilsen.

Desember 2022 2021 Endring
Passasjerer (1000) 241 222 8,6 %
Kabinfaktor 62,8 % 52,0 % 10,8 p.p.
RPK (millioner) 92 85 8,2 %
ASK (millioner) 147 162 -9,3 %
CO(kg/sete) 34,1 33,8 0,9 %
12 mnd. rullerende  2022 2021 Endring
Passasjerer (1000) 3281 2477 32,5 %
Kabinfaktor 63,6 % 54,5 % 9,1 p.p.
RPK 1272 919 38,4 %
ASK 2002 1686 18,7 %
CO2 (kg/sete) 33,8 31,6 7,0 %

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *