Lede holder nettleien uendret neste år

23. november, 2022

09:21

Ingen kommentar

Lede holder nettleien uendret neste år. Forutsatt at de offentlige avgiftene ikke endres vil nettleien for 2023 være lik som i dag. Statnetts flaskehalsinntekter er med og sikre at nettleien ikke settes opp.

De ekstraordinære strømprisene gir også utslag for nettselskapene som må kjøpe inn kraft for å dekke inn energitapet de har i nettet når strømmen distribueres frem til kundene. En ny, midlertidig «strømstøtteordning» for nettselskapene gjør at størstedelen av merkostnadene blir dekt.

Forutsigbarhet

– Vi hadde is i magen og satte ikke opp nettleien tidligere i år, selv om vi så at nettapskostnadene våre ble firedoblet i forhold til det vi hadde regnet med. Med den strømstøtteordningen vi nå har fått viste det seg å være et riktig valg. Det gir kundene større forutsigbarhet med uendret nettleie, sier administrerende direktør Øivind Askvik.

Det er Statnetts flaskehalsinntekter som finansierer strømstøtten nettselskapene får. Flaskehalsinntekter oppstår når kraft overføres mellom områder med forskjellig kraftpris. Støtten er bestemt gjennom en egen forskrift og gjelder for 2022 og 2023. Flaskehalsinntektene er dermed med på å holde nettleien nede.

Prisen går ned for industri

– Det er hyggelig å komme med en slik melding for 2023 når en ser prisstigningen for øvrig i samfunnet. For våre regionalnettkunder settes faktisk nettleien ned. Dette er store industrikunder som ikke er så mange i antall, men som står for cirka 30 prosent av forbruket i området vårt, forteller Askvik.

Nettleien utgjør normalt cirka en tredjedel av den totale strømregningen. I tillegg kommer kostnadene til kjøp av strøm og offentlige avgifter.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *