Leiemarkedet i Vestfold: Slik unngår du tre vanlige problemer

17. juli, 2022

13:05

Ingen kommentar

-Erfaringsmessig forløper de aller fleste leieforhold smertefritt. Men det finnes fallgruver. Derfor er det viktig at du gjør ting riktig helt fra starten av. Da kan du unngå mange fremtidige problemer, sier Christine Caspersen distriktsleder i Vestfold.

Derfor råder hun til å sjekke referanser, kreve depositum og lage en skriftlig leiekontrakt. I tillegg fraråder distriktslederen leietaker å betale inn depositum på en vanlig bankkonto. Hun anbefaler leietaker å ta en runde sammen med utleier ved overtakelse og notere ned eventuelle feil og mangler. Disse bør dokumenteres med bilder og legges ved leieavtalen.

Kan ikke skylde på dyr strøm

I usikre tider som nå hvor prisen på mange tjenester har økt markant i pris, spør mange om de da kan sette opp leien.

– Det er dessverre ikke så enkelt som at du som utleier kan skru opp prisen bare fordi du har leid ut for billig for lenge, eller fordi strømutgiftene dine øker, sier Christine Caspersen.

Hun forteller at det bare er to måter utleier kan øke husleien på. Den ene måten er ved en årlig regulering etter konsumprisindeksen. Dette kan først skje når det har gått minst ett år fra leieavtalen ble inngått, og kan skje en gang i året deretter. Den andre måten er etter at leieforholdet har vart i to år og seks måneder uten annen endring av leien enn indeksregulering.

Når husleien ikke blir betalt

Et annet vanlig spørsmål distriktslederen i Vestfold får fra utleiere er hva de skal gjøre hvis leietaker ikke betaler for seg.

– Dessverre er manglende innbetaling av leie et ikke helt uvanlig problem. Enkelte utleiere lar det nok gå for lang tid fra de oppdager at leien ikke er betalt og til de gjør noe. Mange utleiere er nok ikke klar over at en eventuell utkastelsesprosess tar lang tid, sier Christine Caspersen.

Slik avslutter du leieforholdet

Et tredje vanlig spørsmål distriktslederen får, er at utleier ønsker å si opp leieforholdet og ønsker råd om hvordan de skal gå frem.

– Det kan være ulike grunner til at utleier ønsker å si opp leier. Men det er ikke uvanlig at ønsket skyldes en eller annen mindre uoverensstemmelse. Det kan også være andre uforutsette ting, som at man ønsker å selge, sier Christine Caspersen.

Som utleier kan du ikke bare si opp leieforholdet helt uten videre. Du må ha en saklig grunn. Har du det, men ingen avtale om oppsigelsestid i kontrakten, gjelder lovens bestemmelse om tre måneders oppsigelsestid. Det er imidlertid lurt å klargjøre det som har med oppsigelse å gjøre i kontrakten. Der kan lengre eller kortere oppsigelsestid avtales.

Når avtalt leietid er ute, må utleier sende leier en flytningsoppfordring innen tre måneder. Gjøres ikke dette, går leieforholdet over til å bli tidsubestemt med fullt oppsigelsesvern for leier.

– Leier har et sterkt oppsigelsesvern, og en oppsigelse må være saklig begrunnet og ikke virke urimelig for leier. Leier kan ved å protestere på oppsigelsen sørge for at utleier  bringe saken inn for Husleietvistutvalget, sier Christine Caspersen.

Hvis det mot formodning skulle gå galt til tross for at du som utleier har gjort alt riktig, kan du henvende deg til Husleietvistutvalget. Ellers bistår Huseierne sine medlemmer med juridiske råd.

Syv tips som kan bidra til et knirkefritt leieforhold

  1. Sjekk alltid referansene før du inngår en utleieavtale.
  2. Husk å lage en leiekontrakt. Bruk gjerne en standardkontrakt.
  3. Lag en overtakelsesprotokoll og dokumenter feil og mangler. Da slipper du som leietaker skyld eller en uventet regning senere.
  4. Depositum gir deg som utleier sikkerhet. Du unngår tap hvis leietaker ikke betaler husleien.
  5. Ha klart for deg hvor lenge du ønsker å leie ut, og tilpass kontrakten til dette.
  6. Sørg for å ha en utkastelsesklausul i kontrakten.
  7. Sett deg inn i lover og regler. Du kan for eksempel ikke sette opp leien en gang i halvåret uten varsel.

Kilde: Huseierne

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *