Bo trygt hjemme

Lokale teknologiambassadører på konferanse

22. mars, 2023

18:25

1 kommentarer

8. og 9. mars i år ble det i Oslo avholdt en konferanse for teknologiambassadører. Formålet med konferansen var å orientere og øke ambassadørenes kunnskap om Helsedirektoratet prosjekt velferdsteknologi og status idag.

Tekst og foto: Gunnar Svendsen

Konferansen åpnet også for erfaringsutveksling mellom ambassadørene. Konferansen var i regi av Pensjonistforbundet med prosjektleder for teknologiambassadører Unni Olimb Norman som ansvarlig arrangør. Generalsekretær i Pensjonistforbundet Arne Halaas åpnet konferansen og prosjektleder for velferdsteknologi Anne-kari Minsaas ledet oss gjennom konferansen.

Hva er velferdsteknologi ?

Velferdsteknologi er en samlebetegnelse for hjelpemidler som kan bidra til å gi oss eldre en trygg og aktiv alderdom. Veferdsteknologi er teknologi som skal hjelpe folk i hverdagen og helsevesenet i arbeidsdagen og øke omsorgskapasiteten. Bruk av teknologi vil blant annet føre til at vi kan bo lengre og tryggere hjemme. Det er også viktig å huske på at all teknologi krever at det er mennesker bakom. Det er ikke meningen at bruk av velferdsteknologi skal gi myndighetene et alibi til å spare penger ved å redusere bemanning og innsats der det trengs.

Hva er en teknologiambassadør ?

Pensjonistforbundet i samarbeid med Helsedirektoratet bidrar i det forebyggende helsearbeidet. Det kurses frivillige pensjonister i temaet velferdsteknologi. Målet er å få minst en teknologiambassadør i hver kommune. 270 er utdannet pr dags dato. Ambassadørene skal spre kunnskap om hva velferdsteknologi er, og hvilke muligheter som finnes. Ikke minst motivere til å ta teknologien i bruk på et tidlig stadium. Ambassadøren skal være en brukerstemme i ulike fora, som for eksempel brukerutvalg og eldreråd. Han/hun kan også være en mulig støttespiller for kommunen. I styret i Nøtterøy pensjonistforening sitter det i dag 3 teknologiambassadører.

Konferansen

Det var 170 deltagere på konferansen og det ble holdt en rekke interessante foredrag. Det var temaer om aldring og hva kan man gjøre noe med det ? Helsedirektoratet orienterte om det nasjonale velferdsteknologiprogrammet og Kommunesektorens organisasjon (KS) orienterte om det kommunale nettverket og nettverkskoordinatorer. Teknologiambassadører fortalt om hvordan de arbeidet. Foredragsholdere fra flere kommuner var tilstede. Trønderne orienterte om sitt arbeid innenfor velferdsteknologi, som de kalte “Trøndelagsløftet” og hvor et virtuelt visningsrom for hjelpemidler var en del av dette. Representantene fra Sarpsborg fortalte  om hva kommunen hadde oppnådd ved innføring av medisineringsstøtte. De hadde også foretatt en økonomisk analyse av hva de sparte ved utplassering av medisindispensere, og funnet ut at 9 utplasserte dispensere i et år sparte inn lønnen til en helsearbeider. Dette på grunn av redusert antall hjemmebesøk og spart kjøretid. Larvik kommune orienterte om erfaringer og gevinster ved innføring av digital hjemmeoppfølging og SINTEF orienterte om tilrettelegging og digitale løsninger ved bygging av boliger for eldre. I pausene kunne konferansedeltakerne besøke stands hvor det var utstillt hjelpemidler som kunne væren til hjelp for oss seniorer.

Nyttig kunnskap

Konferansen må sies å være meget vellykket og bidro til motivasjon og kunnskapsøkning av teknologiambassadørene. Dette er viktig i forhold til det arbeidet de har foran seg. Alle foredragsholderne åpnet opp for at teknologiambassadørene kunne ta kontakt dersom de hadde spørsmål om temaet. Helt tilslutt må vi konstatere at når eldre menn og kvinner møtes så har de mye å snakke om og det kan resultere i at de kan komme litt for sent til foredragene. Anne-Kari ledet konferansen med militær presisjon og sørger for at alle møtte presis.

 

 

 

 

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Én kommentar

  1. Dette var et fint innlegg, og godt gjengitt. Pensjonistforbundet sin satsing på velferdsteknologi og hjemmeoppfølging er et veldig godt tilskudd for å spre kunnskap om hvilke hjelpemidler som finnes. Jeg ønsker teknologiambassadører i Tønsberg lykke til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *