Arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø

Løsning i kommunal sektor

24. mai, 2022

13:38

Ingen kommentar

– KS strakk seg så langt det er forsvarlig, og er glad for at LO, Unio, YS og Akademikerne anbefaler Riksmeklerens forslag til løsning. Resultatet bidrar til at kommunene fortsatt kan tilby gode tjenester, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

13 timer på overtid er resultatet av meklingen i kommunesektoren at KS og de fire forhandlingssammenslutningene har anbefalt forslaget fra Riksmekleren med en ramme på 3,84 prosent.

– Dette har vært en ekstremt krevende mekling, med høye og svært ulike krav fra arbeidstakerorganisasjonene. Vi mener partene i fellesskap har klart å ivareta viktige krav fra alle partene, og har blant annet fått på plass både økte tillegg for kvelds- og helgearbeid, og ekstra kronetillegg for noen stillingsgrupper med lang utdanning, hovedsakelig lærere. Jeg er svært fornøyd med at konstruktiv mekling har ført til en løsning som er anbefalt av alle, sier Gangsø.

LO kommune, Unio kommune, YS kommune, Akademikerne og KS er enige om en avtale med en ramme på 3,84 prosent. Det vil gi alle ansatte et sentralt tillegg på mellom 12.000 og 16.800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet.

Den nye avtalen omfatter blant annet:

  • Økt godtgjøring for turnusarbeid helg, kveld og natt. Dette gjennomføres fra 1. januar 2023.
  • Ekstra kronetillegg på mellom 4.500 og 7.000 kroner til utvalgte stillingsgrupper med lang ansiennitet, hovedsakelig lærere. Dette gjennomføres fra 1. januar 2023.
  • Høyere startlønn for nyutdannede arbeidstakere med fag- eller høyskoleutdanning. All arbeidserfaring vil inngå i ansienniteten. Derfor fjernes de to laveste trinnene, og startlønnen blir det som i dag tilsvarer fire års ansiennitet. Dette kan samlede tillegg opp til 36.000 kroner. Dette er viktig for kommunenes rekruttering av attraktiv arbeidskraft.
  • Nyutdannede lærere og andre med fem års utdanning får med denne avtalen en startlønn på minst 563.800 kroner.
  • Nyutdannede sykepleiere, og andre med tre års utdanning får med denne avtalen en startlønn på minst 459.100 kroner.
  • Tydeligere formuleringer om at ansatte skal få lønnsmessig uttelling for relevant etter- og videreutdanning.

– Vi er spesielt fornøyde med at vi har funnet bedre løsninger for kvelds- og helgearbeid for sykepleiere, helsefagarbeidere og andre som jobber turnus. Det vil bidra til å rekruttere og beholde ansatte i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Det er også positivt at løsningen verdsetter lærere med lengst ansiennitet. Vårt klare mål i dette oppgjøret har nettopp vært at kommunene skal kunne rekruttere, mobilisere og beholde ansatte, slik at de kan fortsette å tilby innbyggerne tjenester med høy kvalitet, sier Gangsø.

Hensynet til konkurranseutsatt industri og dermed nasjonal økonomi, er også viktig for KS.

– Resultatet er i tråd med frontfagsmodellen, som sier at frontfaget skal være en norm for lønnsdannelsen over tid, og gi rom for å løfte grupper som henger etter. De siste fem årene har lønnsveksten i kommunesektoren vært 0,3 prosentpoeng lavere enn både industrien og staten. Vi mener derfor vi kan forsvare at vi har en løsning som ligger noe høyere enn anslaget i frontfaget i år, sier Gangsø.

KS sender meklingsløsningen til uravstemning i kommunene, med frist 22. juni.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *