Mener seniorene presterer like godt, men foretrekker helst de under 30

3. november, 2023

10:54

Ingen kommentar

Åtte av ti ledere mener de over 60 presterer like godt som yngre kolleger, men nær halvparten av ledere foretrekker å ansette en under 30 framfor en over 60. Seniorer forbigås også ved forfremmelser, de deltar sjeldnere på kurs og blir nedprioritert ved innføring av ny teknologi, viser Norsk seniorpolitisk barometer som blir presentert på Forskningskonferansen i dag.

Det er helt avgjørende for velferdssamfunnet at vi lykkes med å få flere eldre arbeidstakere til å fortsette lenger i arbeid. Da er vi nødt til å få en slutt på den nedvurderingen vi ser av seniorene, sier Kari Østerud, direktør for Senter for Seniorpolitikk.

Ønsker nasjonalt seniorløft

Hun kommer med en tydelig oppfordring til arbeidsgivere.

– Vi trenger et seniorløft i hele arbeidslivet, med konkret handling for å få seniorene til å jobbe lenger enn de gjør i dag. Vi lever lenger, er friskere enn noen gang før, og forskning viser at 70-åringer er like spreke som 50-åringene var på 1970-tallet. Det koster samfunnet enorme summer at dyktige medarbeidere nærmest coaches ut av arbeidslivet når de har passert 60 år, sier Østerud.

Og det er ikke dårlige prestasjoner som gjør at seniorene forskjellsbehandles. Åtte av ti ledere mener nemlig de over 60 presterer like godt som yngre medarbeidere. Men når det kommer til ansettelser, så foretrekker halvparten av lederne å tilsette en under 30 framfor en over 60.

– Det er dessverre slik at sjansen for å bli kalt inn på intervju synker drastisk når man nærmer seg 60. Det er et samfunnsproblem, fordi seniorene har kompetanse og ressurser som arbeidslivet trenger, sier Østerud.

Oppleves som yngre, men behandles som utdaterte

Eldre arbeidstakere oppleves som stadig yngre og mange ledere er svært positive til deres prestasjoner. I 2023 regnes du først som «eldre» når du nærmer deg 59 år – nesten 3 år senere enn for bare to år siden. Mange ledere mener også at 70-åringer kan yte like mye i jobb som folk som er 10-15 år yngre.

– De færreste under 60 år i dag ser på seg selv som «eldre», så det er godt å se at også ledernes holdninger endrer seg. Nå må holdningsendringen også gjenspeile seg i viljen til å rekruttere seniorer, og ikke minst beholde medarbeiderne lengre enn før. Det innebærer blant annet å investere i medarbeideres kompetanse, uansett alder. Ledere gjør seg selv en bjørnetjeneste om de ikke investerer i medarbeidere som skal jobbe i 10-15 år til i et arbeidsliv som stadig endrer seg, sier Østerud.

Hun viser til at rapporten avdekker at kun 4 av 10 arbeidsgivere har en strategi for å beholde og videreutvikle seniorer i arbeidsstyrken. I privat sektor har kun 1 av 3 en slik strategi.

– Vi trenger en nasjonal innsats for å sikre at eldre arbeidstakere kan fortsette å bidra. Mange kan arbeide lenger, men vi satser ikke nok på et godt og attraktivt arbeidsliv for seniorene. Ledere må ta grep for å styrke seniorpolitikken og sikre et bærekraftig velferdssamfunn for fremtiden, påpeker hun.

Funn fra seniorpolitisk barometer:

 • 48 prosent av lederne foretrekker å ansette en under 30, framfor en over 60.
 • 60 prosent av ledere sier de har opplevd at yngre arbeidstakere blir foretrukket når ny teknologi eller nye arbeidsmåter skal innføres.
 • 26 prosent av lederne sier de har opplevd at eldre arbeidstakere forbigås ved forfremmelser og intern rekruttering.
 • 18 prosent av lederne svarer at de ofte, svært ofte eller av og til har opplevd at det foregår aldersdiskriminering i arbeidslivet. Andelen er på 20 prosent blant ledere i private virksomheter og 12 prosent i offentlig sektor.
 • Et klart flertall av lederne vil ikke ønske å beholde ansatte med kort ansiennitet og ansatte som har mulighet for å ta ut pensjon, dersom det skulle gjennomføres nedbemanning.
 • Ledere vil nøle med å kalle inn en kvalifisert søker til intervju når de er 58,8 år, på grunn av alderen.

 Forskjeller på privat og offentlig sektor

 • 48 prosent av lederne i private virksomheter mener 60-åringer har dårligere evne enn yngre til å lære og fornye seg i jobben, kun 36 prosent av lederne i det offentlige er enig i dette.
 • 51 prosent av lederne i private virksomheter sier seg enig i at de foretrekker å tilsette en under 30 år framfor en over 60 år, andelen blant offentlige ledere er på 35 prosent.
 • 67 prosent av lederne i offentlige virksomhetene har en strategi for å beholde og videreutvikle seniorer, mot kun 33 prosent i privat sektor.
 • 22 prosent av ledere i det private svarer at de i meget stor grad ønsker at ansatte skal jobbe fram til fylte 70 år, mot 14 % av lederne i offentlige virksomheter.
 • 28 prosent av lederne i privat sektor ønsker at ansatte skal fortsette etter fylte 70 år, mens kun 19 prosent av lederne i offentlig sektor mener det samme.
Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos og utvalget består av 1.203 respondenter, hvor 602 er ledere i private virksomheter og 601 er ledere i offentlig sektor.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *