INDUSTRIHISTORIE: I forrige uke startet man å rive de gamle byggene mot Kaldnes Vest. Enda en del av det som en gang var Tønsberg-distriktets største og viktigste arbeidsplass forsvinner.

Mer industrihistorie forsvant

3. august, 2021

13:43

Ingen kommentar

I forrige uke startet man å rive de gamle byggene mot Kaldnes Vest. Enda en del av det som en gang var Tønsberg-distriktets største og viktigste arbeidsplass forsvinner.

ESPEN JØRGENSEN tekst og foto

Byggene skal erstattes av gjerder for å ivareta sikkerheten, ettersom man har mottatt flere bekymringsmeldinger om uønsket aktivitet på området.

Historien bør holdes levende

Dokumentarfilmskaper og forfatter Erik Jacobsen er en av dem som virkelig har satt seg inn i historien om Kaldnes Mek. Verksted. I flere år har han arbeidet med dokumentere og formidle historien til nye generasjoner, først på film og så i bokform. Han begynte i 2004 med å følge forvandlingen som fant sted, fra skipsverft til ny bydel. Å fortelle historien om det som i nesten 100 år var Tønsberg-distriktets største og viktigste arbeidsplass stod sentralt. Mer enn 25 tidligere Kaldnes-ansatte ble intervjuet. En timelang film om skipsverftet hadde premiere på TV Vestfold våren 2008. I 2010 ga Jacobsen ut en stor praktbok om den en gang så viktige arbeidsplassen og i 2012 utkom en dobbel DVD med to filmer – en om skipsverftets historie og en om bydelsutviklingen, fra nedleggelsen og frem til i dag.

FILMER PÅ DVD: Erik Jacobsen mener det er viktig å holde den stolte historien om Kaldnes levende. Her er han fotografert i 2012 da han lanserte en dobbel DVD med to timelange filmer – en om skipsverftets historie og en om bydelsutviklingen.

–Å fjerne det gamle mekaniske verkstedet er en del av en planlagt utvikling, derfor er det naturlig at det rives, men når det er sagt, så håper jeg at utbyggerne vil holde historien om Kaldnes levende på på de nye områdene. For eksempel på noen passende steder ute, der folk kan ta del i det som var her i form av litt tekst og bilder. Også inne på en kafé eller lignende bør vi kunne omgis av litt historisk sus, sier Jacobsen.

–Det er viktig å holde den stolte historien levende. Tønsberg hadde ikke vært den byen den er i dag uten skipsfart, hvalfangst og Kaldnes Mek. Verksted – alt henger sammen. Vi må samtidig huske på at nåtidens Kaldnes-historie også er viktig. En helt ny bydel vokser frem og her vil det bli flere arbeidsplasser enn det i sin tid var på skipsverftet, sier han.

Store bil- og passasjerferger

Kaldnes Mek. Verksted A/S ble stiftet under navnet Aktieselskabet Kaldnæs Patentslip og Mekaniske værksted den 1. mai 1899. De første årene etter etableringen var det først og fremst skipsreparasjoner og vedlikehold i tillegg til mekanisk produksjon som ble utført ved verftet. I 1907 startet verftet med bygging av båter, og første byggenummer ble en liten passasjerbåt til et lokalt rederi. I 1916 skiftet virksomheten navn til Kaldnes Mekaniske Verksted, og da ble det bygget mange båter til hvalfangst. Over 80 båter til hvalfangstindustrien ble levert frem til 1950.

MYE AKTIVITET: Bildet ble tatt i 1947. Stor aktivitet på Kaldnes den gangen og i tiårene som fulgte. FOTO: VESTFOLDMUSEENE

I løpet av 1950-, 60- og 70-årene ble det bygd et stort antall skip ved verftet, både store bil- og passasjerferger, tungløftskip og produkttankere. Det siste komplette skip fra verftet var en produkttanker på knapt 20 000 dødvekttonn i 1984, men det ble bygget to skrog til servicefartøy til olje- og gassindustrien på 1980- og 1990-tallet. Da byggingen av skip tok slutt, startet man opp med produksjon av moduler til oljevirksomhet på industriområdet.

espen@byavisatonsberg.no

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *