Mindre pengespillreklame på tv

23. februar, 2022

13:41

Ingen kommentar

BILDET: Nye tall viser at det totale markedet for pengespillreklame i Norge har falt for fjerde år på rad. Reklamen for utenlandske pengespill faller mest. Foto Medietilsynet.

Tv-kanalene sendte mye mindre reklame for utenlandske pengespill på norske tv-skjermer første halvår i 2021 enn halvåret før, viser nye tall fra Medietilsynet. – Tallene tyder på at lovendringen for å stoppe utenlandsk pengespillreklame har effekt, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Endringen i kringkastingsloven, som gjør det mulig for Medietilsynet å stoppe utenlandsk pengespillreklame på norske tv-skjermer som etter norsk lov er ulovlig, trådte i kraft 1. januar 2021. Formålet er å skjerme forbrukere mot reklame fra selskaper som ikke har tillatelse til å tilby pengespill i Norge.

Markedet for pengespillreklame faller for fjerde år på rad

Medietilsynet følger utviklingen i pengespillreklame tett, og legger nå fram en oversikt som viser at det totale markedet for pengespillreklame i Norge har falt for fjerde år på rad. I perioden fra august 2020 til juli 2021 ble det blitt mindre både utenlandsk og norsk reklame, og størst er fallet for utenlandsk reklame.

– Reklamemarkedet for utenlandske pengespill falt med 35 prosent, mens norsk pengespillreklame falt med 27 prosent i denne perioden. Det ser dermed ut til at den nye loven virker, sier Velsand.

Utenlandske spillselskap står nå for 72 prosent av all pengespillreklamen på norske tv-skjermer, mot 28 prosent fra norske spillselskap. Tallene er levert av Nielsen Media Research.

Annen reklame har kompensert for redusert pengebruk på pengespillreklame

De norske og utenlandske pengespillselskapene brukte til sammen 582 millioner kroner på tv-reklame i Norge fra august 2020 til juli 2021. Det er 283 millioner kroner, eller 33 prosent, mindre enn i samme periode året før. Det reelle tallet er lavere på grunn av rabatter på annonsering. Tallene fra Nielsen Media Research viser også at pengespillreklamen ble sendt tidligere på døgnet første halvår 2021 enn siste halvår 2020.

Flere aktører har vært bekymret for at en nedgang i pengespillreklamen skulle redusere kringkasternes totale annonseinntekter i et slikt omfang at det ble mindre kvalitetsinnhold til tv-seerne.

– Samtidig som det første halvår 2021 ble investert mindre i pengespill enn halvåret før, viser tallene at det ble investert mer i annen tv-reklame. Det ser dermed ut til at det er liten grunn til bekymring for at lovendringen fører til mindre produksjon av norsk tv-innhold, sier Velsand.

Totalt økte all tv-reklame rettet mot nordmenn med nesten tre prosent fra august 2020 til juli 2021.

Medietilsynet vurderer om den utenlandske pengespillreklamen på tv kan stoppes

Etter at den nye bestemmelsen i kringkastingsloven om pengespillreklame i strid med norsk rett trådte i kraft 1. januar i fjor, gjennomførte Medietilsynet kontroller med en rekke tv-kanaler fra Discovery og Nent Group. Det ble konstatert massive og alvorlige brudd hos Discoverys tv-kanaler FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge. Nent Group sluttet å sende utenlandsk pengespillreklame på sine tv-kanaler rettet mot nordmenn etter lovendringen.

Medietilsynet mente det kunne være grunnlag for å pålegge de norske tv-distributørene Telenor, Telia, RiksTV, Allente (Canal Digital og Viasat) og Altibox å stoppe den utenlandske pengespillreklamen på Discoverys kanaler, og sendte varsel om dette til distributørene og Discovery i fjor sommer.

– Vi jobber nå med å vurdere om det er grunnlag for å pålegge tv-distributørene å fjerne pengespillreklamen på tv-kanalene til Discovery, og regner med å ha dette avklart i løpet av første kvartal, sier Velsand.

Fakta om pengespillreklame på norske tv-skjermer

 • Totalt brukte pengespillselskapene 582 millioner kroner på tv-reklame rettet mot norske seere fra august 2020 til juli 2021. Det er 283 millioner kroner, eller 33 prosent, mindre enn i samme periode året før. Totalmarkedet for pengespillreklame falt første gang i perioden 2017-2018, og faller dermed for fjerde år på rad.
 • Bruttobeløpet brukt på reklame for utenlandske pengespill falt med 35 prosent fra august 2020 til juli 2021 mot samme periode året før.
 • Bruttobeløpet brukt på reklame for norske pengespill falt med 27 prosent fra august 2020 til juli 2021 mot samme periode året før.
 • I kroner står de utenlandske pengespillselskapene for 72 prosent av all pengespillreklame rettet mot norske tv-seere, mot 28 prosent fra de norske spillselskapene Norsk Tipping, Norsk Rikstoto, Pantelotteriet og Postkodelotteriet. De utenlandske spillselskapene Trannel International og BLM Group, som blant annet tilbyr pengespillene Unibet og Betsson, er sentrale aktører i det utenlandske pengespillmarkedet.
 • Fra august 2020 til juli 2021 kom ni prosent av de utenlandske kanalenes reklameinntekter fra pengespill. Det er mindre enn tidligere år, der disse inntektene har utgjort mellom 14 og 17 prosent.
 • Fra august 2020 til juli 2021 kom 2,1 prosent av de norske kanalenes reklameinntekter fra pengespill, en reduksjon på 1 prosentpoeng fra foregående år.
 • Økning i annen reklame kompenserte for fallet i pengespillreklame fra august 2020 til juli 2021. Totalt økte all tv-reklame rettet mot nordmenn med 2,8 prosent i denne perioden.
 • Totalt ble det sendt 536 522 pengespillreklamer fra august 2020 til juli 2021. Av disse kom 454 520 fra utenlandske spillselskap. Den utenlandske pengespillreklamen står for 85 prosent av det totale antallet pengespillreklamer.

Kilde: Registrert pengespillreklame sendt av de viktigste fjernsynskanaler som er tilgjengelig for norske seere i perioden august 2020 til juli 2021, samlet inn av Nielsen Media Research for Medietilsynet. De reelle tallene er lavere på grunn av rabatter på annonsering.

Dette er regelen i kringkastingsloven om pengespillreklame

 • Fra 1. januar 2021 ble kringkastingsloven endret slik at Medietilsynet kan pålegge norske distributører å fjerne eller vanskeligjøre tilgangen til markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge på tv og i bestillingstjenester (en tjeneste som tilbyr program seeren selv velger når han eller hun vil se).
 • Etter pengespillovgivningen, som Lotteritilsynet forvalter, er det forbudt å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge.
 • Den nye regelen i kringkastingsloven gjør at Medietilsynet kan gripe inn overfor de norske tv-distributørene Telenor, Telia, Altibox, RiksTV, Canal Digital og Viasat (de to sistnevnte inngår i et nytt selskap som heter Allente) for å stanse markedsføringen av pengespill uten norsk tillatelse.
 • Et pålegg om å stoppe pengespillreklame må være forholdsmessig og kan kun gis dersom det finnes avtalemessige eller tekniske muligheter for å fjerne markedsføringen.
 • Plikten til å fjerne pengespillreklame som ikke har tillatelse i Norge, gjelder fra Medietilsynet treffer et eventuelt vedtak med pålegg om å fjerne reklamen. Dette betyr at tv-distributørene ikke gjør noe ulovlig ved å formidle pengespillreklame frem til vedtak er fattet.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *