Motvind Norge krever respekt for urfolks rettigheter og at eierne av vindanleggene tar ansvar

23. januar, 2022

20:55

Ingen kommentar

Motvind Norge hadde markeringer ved Statkraft sitt kontor i Oslo, ved Trønderenergi sitt bygg i Trondheim og ved Olje- og energidepartementet. Statkraft og Trønderenergi er store eiere i vindkraftanleggene som ble dømt i Høyesterett. Motvind Norge aksjonerte mot disse for å påpeke eieransvaret for å følge menneskerettighetene.

Høyesterett har i en enstemmig dom i oktober 2021 sagt at vedtakene om konsesjon for Storheia vindpark og Roan vind på Fosen er ugyldige. Anleggene er fortsatt i full drift.

– Det strider mot vanlig folks rettsfølelse at noen som har fått en dom mot seg bare kan fortsette som før. Og det er kritisk for reindriften i områdene at ikke anleggene stoppes, uttaler Motvind Norge i sin pressemelding. Vi forventer at eiere og driftere av anleggene på Storheia og i Roan tar dommen på alvor og stopper driften. Bare da tar man ansvar som eiere, og viser at man respekterer samenes rettigheter og dommen i høyesterett. Det vi snakker om her er menneskerettigheter og urfolks rettigheter.

Dommen gjaldt spørsmålet om utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27. Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige. (Dette er sitat fra Høyesteretts avgjørelse.)

Dommen sier at konsesjonsvedtakene er ugyldige, men ikke hva dette medfører, ettersom dette ikke var domstolens oppdrag å vurdere. Saken er vanskelig og OED har gjentatte ganger sagt at «saken må vurderes».

Motvind Norge sier at når saken skal vurderes er det to muligheter: Anleggene stoppes og står stille mens saken vurderes. Eller anleggene får gå som før og ingen umiddelbar reaksjon på dommen skjer. Motvind Norge mener det er helt urimelig at anleggene får fortsette å drives som om ingen dom har falt. Samenes rettigheter blir oversett og ikke tatt til følge. Norge er ofte frampå når det gjelder menneskerettigheter i andre land. Det er for oss fullstendig uforståelig at menneskerettighetsbrudd i vårt eget land skal overses, og at både store eierselskap og nasjonale myndigheter lar bruddene fortsette med samme styrke. Det er alvorlig for samene at ikke dommen får en rask oppfølging. Og det er alvorlig for vårt land at man ikke umiddelbart innretter seg etter at man har fått en dom om urfolksrettigheter. Det er alvorlig for Norges internasjonale anseelse at anleggene kan fortsette å gå selv om dommen sier de ikke har lovpålagt konsesjon, og at man viser at menneskerettigheter ikke tas alvorlig.

Apellen fra organisasjonen til eiere og driftere av Storheia vindpark og Roan Vind var: Stopp anleggene mens OED gjør sine vurderinger! Ta eieransvar for å ikke bryte internasjonale menneskerettigheter! Og de lovte at det blir flere markeringer om vindkraftanleggene på Fosen.

red@byavisatonsberg.no

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *