Dersom alle skulle hatt like høyt forbruk som nordmenn, ville vi ha trengt 3,6 jordkloder. Infografikk: Global Footprint Network

Nå er Norges naturkonto overtrukket

12. april, 2023

09:30

Ingen kommentar

Vi mister natur i et alarmerende tempo, og det er vårt overforbruk som har skylda. Hver og en av oss må være klar over dette, slik at vi kan stille krav til våre myndigheter og selv ta bevisste valg som gjør at vi tar bedre vare på naturen og godene den gir oss, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Norges overforbruksdag kommer hele 11 uker før dagen markeres for verden som helhet, ifølge Global Footprint Network. Fra i morgen går nordmenn nok en gang over til å forsyne seg fra jorda på kreditt.

– Utfordringen er at vi hvert år forsyner oss av mer ressurser enn det jorden klarer å produsere. Resultatet er at vi blir sittende med mindre natur og ødelagte økosystemer, noe som også svekker livsgrunnlaget til oss mennesker, sier Andaur.

Norge en av de dårligste på sirkularitet

Norge har det 26. høyeste forbruket i verden målt per innbygger. Dersom alle skulle hatt like høyt forbruk som nordmenn, ville vi ha trengt 3,6 jordkloder. Samtidig er Norge kun 2,4 prosent sirkulært. Det betyr at mesteparten av det vi kjøper, går på dynga.

– 90 prosent av naturtapet i verden og 50 prosent av alle klimagassutslipp skyldes måten vi produserer og forbruker varer på. Det sier seg selv at slik kan det ikke fortsette. Forbruket må reduseres, spesielt i land som Norge. Vi er nødt til å gå fra forbrukere til ombrukere, sier Andaur og legger til:

– Hvorfor skal vi ødelegge skog, fjell og hav i jakten på store mengder nye råvarer, når det meste av det vi trenger allerede er i omløp? Vi trenger en sirkulær revolusjon som reduserer ressursbehovet og gjør det mulig å ta bedre vare på naturen. Forbrukerne og næringslivet klarer ikke alene en slik omstilling uten at norske politikere legger til rette gjennom lovgivning og gode rammevilkår.

Norges fotavtrykk må ned med to tredjedeler

For å kunne holde oss innenfor planetens tålegrenser må vi halvere det globale fotavtrykket fra produksjon og forbruk. Ifølge rapporten “Reducing Norway’s footprint” som WWF publiserte i fjor høst, må Norge redusere sitt fotavtrykk på naturen med to tredjedeler.

– Det er krevende, men ikke umulig. Dessuten er det et enormt økonomisk potensial i å være tidlig ute i utviklingen av sirkulære løsninger. En analyse fra The World Economic Forum viser at investeringer i natur kan øke verdens bruttonasjonalprodukt med 10,1 billioner dollar årlig og skape 395 millioner arbeidsplasser innen 2030, sier Andaur.

Tiåret for handling er nå

Norge har forpliktet seg til å holde sitt fotavtrykk innenfor planetens tålegrenser gjennom den nylig vedtatte naturavtalen og en egen erklæring i Nordisk ministerråd. Nå blir det viktig at regjeringen får på plass en ambisiøs handlingsplan for oppfølgingen av de internasjonale forpliktelsene, som også tar sikte på å omstille økonomien i en sirkulær retning slik at vi i Norge kan leve mer bærekraftig.

– Dersom vi skal få med resten av verden, er det viktig at rike land som Norge viser lederskap og følger opp med tiltak som kan få ned fotavtrykket både på hjemmebane og i globale verdikjeder.

Ti gode råd til å redusere ditt eget avtrykk på naturen

WWF jobber sammen med myndigheter og selskaper over hele verden for å begrense det menneskeskapte fotavtrykket på naturen, men også som forbruker kan man gjøre mye for å redusere belastningen på jordens ressurser. Her er våre ti råd til et mer klima- og miljøvennlig forbruk.

1. Ikke kjøp ting du ikke trenger, men skal du først handle, kjøp gjerne brukt.

2. Lever ting du ikke lenger trenger til gjenbruk eller gjenvinning.

3. Reparer i stedet for å kaste.

4. Vær flink på å sortere avfallet ditt.

5. Reduser plastforbruket og finn bærekraftige alternativer til engangsplast.

6. Kjøp økologisk og lokalprodusert mat.

7. Spis mer grønnsaker og mindre kjøtt.

8. Reduser matsvinnet ditt.

9. Bruk beina, sykkel eller offentlig transport når du kan, og begrens antall flyreiser.

10. Vær bevisst på strømforbruket ditt.

Det er organisasjonen Global Footprint Network, som hvert år regner ut en dato for den såkalte overforbruksdagen, både for Norge og resten av verden. I fjor ble verdens Earth Overshoot Day markert 28. juli.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *