Nå kan du søke om fotlenke digitalt

1. juni, 2023

07:46

Ingen kommentar

Flere enn 3.000 personer gjennomførte i fjor straff med elektronisk fotlenke i stedet for å sitte i fengsel. Nå er det mulig å søke om denne formen for straffegjennomføring digitalt.

Søknadsskjemaet kan lastes ned og sendes inn til behandling via kriminalomsorgens hjemmeside https://selvbetjening.kriminalomsorgen.no/ Du logger deg inn med Bank-ID. Søknaden blir så behandlet av det friomsorgskontoret du ut fra bostedsadressen din hører inn under.

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll som alternativ til ubetinget fengselsstraff ble innført som prøveordning i 2008, og fra 2014 ble ordningen landsdekkende. I årenes løp har vel 35.000 domfelte gjennomført straff på denne måten.

Straffegjennomføring med elektronisk fotlenke i stedet for fengselsstraff er ikke noe man blir dømt til, det er noe man kan søke kriminalomsorgen om etter at domstolen har avsagt dom på ubetinget fengselsstraff. Fotlenke kan innvilges for straffer inntil seks måneders varighet eller for inntil de siste seks måneder av en lengre dom.

Enkelt skjema

Søknadsskjemaet er svært enkelt: Du fyller inn personopplysningene dine og undertegner elektronisk på at du ønsker å gjennomføre straffen utenfor fengsel med elektronisk kontroll.

Det er nå flere domfelte som påbegynner en form for straffegjennomføring ute i samfunnet enn i fengsel. Bruken av elektronisk fotlenke er den viktigste årsaken til dette. Nær halvparten av dem som gjennomførte straff med fotlenke i 2022 var dømt for kjøring påvirket av alkohol eller annet rusmiddel.

Ved straffegjennomføring med elektronisk fotlenke gis den som er dømt mulighet til å opprettholde sine forpliktelser både økonomisk og sosialt, gjennom å gå på jobb eller være i utdanning og ha samvær med familie og barn.

Tett oppfølging

Under straffegjennomføringen med fotlenke blir domfelte fulgt opp av kriminalomsorgen blant annet med uanmeldte besøk i hjemmet og på sted for sysselsetting, og ved urin- og utåndingsprøver og obligatoriske oppmøter på friomsorgskontoret. Det er totalforbud mot bruk av rusmidler i enhver form.

Ved behandlingen av søknaden om fotlenke vurderes det om domfelte er egnet til å gjennomføre straff på denne måten. Videre skal elektronisk kontroll ikke innvilges for domfelte som er dømt for seksuallovbrudd, eller for alvorlig eller gjentatt voldslovbrudd, eller der vold er begått mot barn eller noen man bor eller bodde sammen med.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.