Oslo 14.oktober 2021: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (48), tidligere ordfører i Fredrikstad. Medlem av sentralstyret til Arbeiderpartiet og valgt inn på Stortinget ved årets valg. Mottar nøkler fra Knut Arild Hareide. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Nå kan du søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak

24. januar, 2022

14:53

Ingen kommentar

-Trafikksikkerhet er et felles ansvar. Hver og en av oss kan bidra mye til at veiene våre blir sikrere. Med tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak ønsker vi å støtte initiativ og engasjement for økt trafikksikkerhet, i en felles innsats for nullvisjonen. I år oppfordrer vi spesielt unge trafikanter om å finne gode, lokale prosjekter å søke om støtte til, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

amferdselsdepartementet har siden 2013 administrert en tilskuddsordning til trafikksikkerhetstiltak. Ordningen har vært rettet mot lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.

4 millioner kroner deles ut i 2022

I 2022 deler Samferdselsdepartementet ut fire millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak. Søknadsfristen er 1. mars.

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Større som mindre initiativ og bidrag er svært viktige om vi sammen fortsatt skal klare å redusere tallet på omkomne og skadde i trafikken. Alle som har et godt prosjekt som kan gjøre trafikkhverdagen tryggere, oppfordres til å søke om midler. Jeg vil i år oppfordre spesielt våre unge trafikanter til å søke gjennom elevråd eller ungdomsråd, sier Nygård.

Søknadsvurderingen

Selv om alle kan søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak, er tilskuddsordningen likevel ikke ment til å finansiere tiltak knyttet til lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon. Ordningen er heller ikke ment å finansiere prosjektering eller planlegging av større kommunale prosjekter.

I vurderingen av søknadene blir følgende vektlagt:

 • hvordan tiltaket som det søkes tilskudd til, vil bidra til måloppnåelsen for ordningen
 • om tiltaket er egnet til å bidra til å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken
 • om tiltaket samsvarer med de overordnede nasjonale satsingsområdene innen trafikksikkerhet
 • om tiltaket har et lokalt nedslagsfelt og om søker har kunnskap om lokale trafikksikkerhetsutfordringer og -behov
 • om prosjektet er et samarbeid mellom flere aktører
 • om tiltaket er rettet mot barn og ungdom.

Krav til søknaden

Det kan søkes om tilskudd for ett år av gangen. Søknaden skal inneholde:

 • søkerens navn, adresse, eventuelt organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 • beskrivelse av målet for trafikksikkerhetsprosjektet, herunder hvilke utfordringer og målgrupper tiltaket retter seg mot
 • opplysninger om forventet resultat
 • plan for gjennomføringen av tiltaket, virkemidler, samarbeidspartnere og tidsrammer
 • søknadssum inkludert mva., budsjett for tiltaket og finansieringsplan der det spesifiseres hvilke kostnader som er forbundet med prosjektet, hvilke kostnader tilskuddet skal dekke, hva søker selv skal bidra med og eventuelle bidrag fra andre aktører
 • opplysninger om eventuelle tilskudd som tidligere er mottatt fra departementet
 • opplysninger om eventuelle midler søkeren har fått eller søkt om fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder og som relaterer seg til dette tiltaket
 • tillatelse fra veieier/myndighet der dette er relevant

Som en hovedregel er øvre grense for tildeling av tilskudd 500 000 kroner. Tilskuddsordningen er ikke rettighetsbasert. Søker har derfor ikke krav på tilskudd selv om alle vilkår er oppfylt. Tilskudd skal benyttes i 2022.

Søknader blir behandlet først etter utløp av søknadsfristen. Siste frist for å søke for 2022 er 1. mars.

Forskriften gir nærmere færinger om krav til søknaden og vurderinger av søknader.

Se forskrift om tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak i sin helhet her:

Forskrift om tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak – Lovdata

Søknaden skal sendes til Samferdselsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/dep/sd/kontakt/id799/

Se hvilke tiltak som ble tildelt midler i 2021 her:

4 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak – regjeringen.no

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.