FOTO: Oda Aarseth

Nedgang i søkertallene på Politihøgskolen

BILDET: Nye studenter på PHS i Stavern i august 2021. FOTO: Oda Aarseth

Politihøgskolen skriver i en pressemelding at de har fått inn 3340 søkere til sine 400 studieplasser i høst. Det er det laveste søkertallet siden før 2009, da PHS ble en del av samordna opptak.

Årets søknadstall er likevel ikke avskrekkende lavt – både i 2020 (3459 søkere), 2012 (3442 søkere), 2011 (3369 søkere) og i 2009 (3423 søkere) har søknadstallene lagt på omtrent samme nivå.

Det hører med til historien at antallet studieplasser på PHS ble kuttet fra 730 i 2017 til 554 i 2018 og senere ned til 400.

– Det er naturlig at antallet søkere varierer fra år til år, og samlet er Politihøgskolen fornøyd med søkerinteressen. Selv om vi opplever nedgang i søkertall i år, har vi likevel 8,4 søkere til hver studieplass. Det betyr at konkurransen om studieplassene fremdeles vil være tøff, sier Ann-Lisbeth Framaas i pressemeldingen.

Hun leder seksjon for opptak og rekruttering ved skolen.

2453 av søkerne har politiutdanningen som sin førsteprioritet.

– Hele 73 prosent av søkerne har politiutdanningen som sitt høyest prioriterte studieønske. Her har andelen økt med seks prosent fra i fjor. Det betyr at en litt større del av søkerne foretrekker politiutdanningen når de skal velge og prioritere mellom flere studieønske, sier Framaas.

I pressemeldingen peker PHS også på at andelen kvinnelige søkere har gått noe ned, fra 56,8 til 54,3 prosent. For søkerne med PHS som førsteprioritet, er kvinneandelen 51 prosent.

– Det viktigste for Politihøgskolen er at vi sitter igjen med et solid antall kvalifiserte søkere når opptaksprosessen er ferdig. Vi gleder oss til å se godt kvalifiserte og motiverte søkere bli studenter til høste, sier Framaas i pressemeldingen.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.