NGI: Norske forskere støtter opprettelsen av et internasjonalt forurensingspanel

23. februar, 2022

14:58

Ingen kommentar

NGI-forsker Hans Peter Arp er én av iniativtakerne til et felles opprop til klima- og miljøminister Espen Barth Eide, der nesten 200 forskere støtter etableringen av et internasjonalt forskningspolitisk panel for tiltak mot kjemikalier, avfall og forurensning.

I oppropet ber forskerne om at det blir etablert et internasjonalt forskningspanel for tiltak mot kjemikalier, avfall og forurensing. Forskerne er ansatt ved 27 norske universiteter og forskningsinstitutt.

«Det norske vitenskapsmiljøets mening er klar», sier forskerne som står bak brevet.

«Vi ser et presserende behov for at FN oppretter et internasjonalt panel med et lignende mandat som FNs klimapanel (IPCC) og FNs naturpanel (IPBES)».

De slår videre fast at etablering av et slikt panel er avgjørende for å møte den globale trusselen relatert til økende forurensninger av kjemikalier og avfall.

FNs miljøforsamling som avgjør

Etableringen av dette panelet skal diskuteres og stemmes over i FNs miljøforsamling (UNEA5.2), som holdes i Nairobi, Kenya 28. februar – 2. mars 2022 og som ledes av Klima- og miljøminister Barth Eide. Ifølge forskerne gir dette en utmerket mulighet til å vise Norges sterke internasjonale engasjement for å beskytte naturmiljøet og menneskers helse.

«Under utformingen av brevet fikk vi vite at både klima- og miljøminister Barth Eide og den norske regjeringen støtter opprettelsen av et forurensningspanel», sier forskerne, «og vi er veldig glade for å høre dette. Likevel er det viktig å publisere dette brevet for å vise det norske vitenskapsmiljøets støtte til den norske regjeringens standpunkt».

Over 2000 forskere globalt

Andre land som støtter opprettelsen av et forurensningspanel [2] er bl.a. Østerrike, Burkina Faso, Canada, Costa Rica, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Sverige, Sveits, Storbritannia og Uruguay».

Totalt har over 2000 forskere over hele verden signert oppropet for å støtte etableringen av dette internasjonale panelet [3].

«Vi er i godt selskap. Våre kolleger i flere andre land har signert lignende brev». Totalt har over 2000 forskere over hele verden signert oppropet for å støtte etableringen av dette internasjonale panelet

«Et klart signal fra det internasjonale forskningsmiljøet er at gjeldende internasjonale rammeverk er ineffektive i å forhindre denne typen forurensning, og at kunnskapsbasert handling er nødvendig på globalt nivå», sier forskerne.

Forskerne som står bak brevet er:

Hans Peter Arp, Tekniske Ekspert, NGI, Professor II, NTNU (Environmental Chemist)
Bert van Bavel, Sjefsforsker, NIVA (Analytical Chemist)
Andy Booth, Sjefsforsker, SINTEF Ocean (Environmental Chemist)
Claudia Halsband, Seksjonsleder, Akvaplan-niva (Marine Ecologist)
Dorte Herzke, Seniorforsker, NILU, Associate Professor II, UiT (Environmental Chemist)
Bjørn Munro Jenssen, Professor, NTNU, UNIS (Environmental Toxicologist)
Amy Lusher, Forsker, NIVA, Associate Professor II, UiB (Marine Biologist)
Thomas Maes, Seniorforsker, GRID Arendal (Pollution Scientist)
Luca Nizzetto, Seniorforsker, NIVA (Environmental Chemist)
Martin Wagner, Associate Professor, NTNU (Environmental Toxicologist)

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *