Foto: Hans Jørgen Brun

NORCE tildeles hydrogensenter som skal bidra til raskere avkarbonisering

15. mars, 2022

08:58

Ingen kommentar

BILDET: Fionn Iversen, senterleder i HyValue og forsker i NORCE. Foto: Hans Jørgen Brun

Det NORCE-ledede senteret, HyValue, skal utvikle kunnskap, metodikk og innovative løsninger for hydrogenenergibærere. Forskningsrådet bevilger 15 millioner kroner til senteret, som blir et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME).

Alle sektorer må bidra for å nå målene med utslippsreduksjon i 2030 og klimanøytralitet i 2050. Hydrogenbaserte løsninger for energisektoren vil her kunne spille en sentral rolle, men flere store utfordringer gjenstår.

– Jeg vil gratulere forskningsmiljøene i NORCE og alle partnerne våre med tildelingen. En helhetlig tilnærming blir viktig for å løse utfordringene som gjenstår i hydrogenenergisektoren. Nå ser vi frem til å starte dette arbeidet, sammen med forskningsmiljøene og industrien, sier Kristin Wallevik, konsernsjef i NORCE.

I HyValue skal NORCE med partnere adressere utfordringene, blant annet gjennom utvikling av nye metoder for produksjon, økt kunnskap om risikovurdering og nye metodikker for å analysere samfunnsmessig forankring.

– Vi trenger en utslippsfri energibærer. Hydrogenbaserte energibærere, slik som hydrogen og ammoniakk, vil stå sentralt når norsk industri skal redusere klimagassutslipp, sier Fionn Iversen, senterleder i HyValue og forsker i NORCE.

NORCE samarbeider bredt

Initiativtakere og nasjonale forskningspartnere er Energiomstilling Vest (EOV), som består av Universitetet i Bergen (UiB), Norges handelshøyskole (NHH), Høgskulen på Vestlandet (HVL) og NORCE, sammen med Universitetet i Stavanger (UiS), Fridtjof Nansens Institutt (FNI) og Transportøkonomisk institutt (TØI). Internasjonale forskningspartnere: Forschungszentrum Jülich (FZJ), Imperial College London (ICL), Massachusetts Institute of Technology (MIT), Monash University (Monash U), Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). I tillegg kommer partnere fra næringsliv og forvaltning.

Den regionale sammensetningen er bred, med samarbeidspartnere fra blant annet Agder, Rogaland og Vestland, i tillegg til store nasjonale industriaktører. HyValue tar også gjerne inn flere industrisamarbeidspartnere.

Helhetlig tilnærming

HyValue har en helhetlig tilnærming og inkluderer tekniske løsninger, økonomiske virkemidler, regelverk, samfunns- og miljøpåvirkning og risiko.

– Samarbeid med industrien er viktig. Gjennom forskning og utvikling av nye metoder skal vi være med å legge grunnlag for en hydrogen energisektor. Dette kan for eksempel være mer effektive metoder for produksjon av hydrogen og ammoniakk, sier Iversen.

I senteret skal det også jobbes med løsninger for bruk av hydrogen, for eksempel hvordan man frakter hydrogen, og hvordan man bruker hydrogen til drift av skip på en trygg måte.

Fra ambisjoner til resultat

– Regjeringen har store ambisjoner om at Norge skal ta på seg ledertrøya i teknologiutviklingen på hydrogen og hydrogenbaserte energibærere. Vi tror dette kan legge grunnlaget for å reise ny industri, kutte utslipp og skape nye arbeidsplasser i hele landet vårt, sier olje- og energiminister, Terje Aasland, i en videohilsen til NORCE.

– For å gjøre ambisjonene våre om til resultater så har jeg stor tro på det arbeidet dere skal gjøre nettopp i det nye forskningssenteret. Vi trenger at alle gode krefter spiller på lag, det inkluderer forskningsmiljøene, myndighetene og industrien. Gratulerer med dagen! sier Aasland.

HyValue skal:

  • utforske metoder for produksjon av hydrogen og ammoniakk som reduserer energitap og kostnader betydelig.
  • utnytte og utvikle løsninger for transport, lagring og fylling/bunkring av hydrogenbasert drivstoff.
  • analysere maritime verdikjeder og studere regelverk og økonomiske insentiver for å unngå barrierer og fremme forretningsmodeller for hydrogen og ammoniakk.
  • utvikle et nytt rammeverk for vurdering av kunnskapsstyrken i risikovurderinger for hydrogen og ammoniakksystemer.
  • sette inn teknologiutvikling og forretningsmodeller i en samfunnsmessig forankringskontekst og dokumentere totalt utslipp av klimagasser for hydrogen- og ammoniakkverdikjeder.
  • studere hvordan hydrogensektoren kan modnes som et sosioteknisk system, og utvikle en metodikk for å systematisk øke samfunnsmessig forankring

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.