Næringsministeren signerer avtalen som tar Norge inn i InvestEU.

Norge blir med i InvestEU

1. juni, 2023

07:01

Ingen kommentar

Norge har blitt en del av investeringsprogrammet InvestEU. Dette vil gi norsk næringsliv langt større tilgang på kapital til grønne og digitale prosjekter, og er et steg i retning enda tettere strategisk partnerskap mellom Norge og EU.

– InvestEU er en av EUs store satsinger i arbeidet for grønn omstilling og strategisk autonomi. Norsk deltakelse i programmet bidrar til regjeringens satsing på grønt industriløft og det strategiske partnerskapet med EU, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

InvestEU inneholder investeringsvirkemidler for flere andre viktige i EU-programmer. Programmet gir norsk næringsliv økt tilgang til lån, garantier og egenkapital gjennom InvestEUs implementerende partnere Den europeiske investeringsbanken (EIB), Det europeiske investeringsfondet (EIF) og Den nordiske investeringsbanken (NIB).

–  Med denne avtalen vil norsk næringsliv få tilgang på store mengder kapital. InvestEU skal utløse 4000 milliarder kroner i private og offentlige investeringer i Europa. Dette er ikke småpenger, og det vil åpne for at flere grønne og digitale prosjekter kan realiseres i norsk næringsliv, sier Vestre.

Kan gi 70 milliarder til omstilling

Norge har vært med på deler av virkemidlene tidligere, men aldri i det omfanget vi får tilgang til nå. Regjeringen økte satsingen på programmet i statsbudsjettet for 2022 sammenliknet med tidligere forslag. Det totale norske bidrag til InvestEU er nå 5 milliarder kroner i garantier. Det kan utløse om lag 70 milliarder kroner i offentlige og private investeringer i Norge.

InvestEU skal få fart på den grønne og digitale omstilling i Europa. Programmet inneholder investeringsvirkemidler knyttet til blant annet EUs rammeprogram for forskning og Innovasjon Horisont Europa, EU4Health, Digital Europe, Det europeiske forsvarsfondet, EUs romprogram, EUs program for bedrifters konkurranseevne og små og mellomstore bedrifter (COSME) og EUs innovasjonsfond.

Næringslivet må mobilisere

Investeringene i Norge kan komme både direkte gjennom InvestEUs implementeringspartnere og indirekte gjennom private fond og banker. Innovasjon Norge og Investinor har mandater til å opprette virkemidler med InvestEU-finansiering i Norge.

– Innovasjon Norge er nasjonal koordinator for InvestEU gjennom å bistå bredden av norsk næringsliv med informasjon og faglig kunnskap om mulighetene i programmet. Med InvestEU åpnes store muligheter i Europa for norske bedrifter når det gjelder kapital, nettverksbygging og kompetanse, og vi skal gjøre vår del av jobben for at norsk næringsliv får mest mulig ut av denne kraftfulle investeringsplattformen som InvestEU er.

– Vi er avhengig av at næringslivet mobiliserer og melder seg på i konkurransen om finansiering. Derfor oppfordrer vi til at flere tar kontakt med Innovasjon Norge eller direkte med de europeiske investeringsbankene, sier Vestre.

Programmet gjorde sine første investeringer våren 2022. Flere norske aktører har allerede dialog om investeringer fra InvestEU. Norske aktører kan også markedsføre sine prosjekter i InvestEU-portalen. I revidert budsjett 2023 justerer regjeringen tempoet på det norske bidraget i tråd med avtalene med EU.

Faktaboks: InvestEU

  • Programmet gir norsk næringsliv økt tilgang til lån, garantier og egenkapital fra Den europeiske investeringsbanken (EIB), Det europeiske investeringsfondet (EIF) og Den nordiske investeringsbanken (NIB).
  • Investeringene vil komme både direkte fra EIB og NIB og indirekte gjennom private fond og banker som har avtaler med EIF.
  • Innovasjon Norge og Investinor har mandater til samarbeide med EIF om virkemidler i Norge.
  • Norske aktører kan allerede nå markedsføre sine prosjekter i InvestEU-portalen, som samler investorer og prosjekter med investeringsbehov i en EU-omfattende database.
  • Tidligere har garantier fra slike samarbeid gitt innovative SMBer uten mulighet til å stille tilstrekkelig sikkerhet, tilgang til bankfinansiering fra over 20 norske banker.
  • Innovasjon Norge kan veilede om finansering fra InvestEU og andre EU-programmer.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *