Norge får Europeisk pris for digitalisering av jernbanen

10. februar, 2022

11:04

Ingen kommentar

Bane NOR er kåret til vinner av “European Railway Award 2022” for arbeidet med nytt digitalt signalsystem på jernbanen. Prispengene gis til Ingeniører Uten Grenser, og deres arbeid i sårbare deler av verden.

uropean Railway Award hedrer enestående prestasjoner i utviklingen av en økonomisk og bærekraftig togtransport. Bak prisen står sammenslutningen av europeiske jernbaneselskaper (CER) og europeiske jernbaneleverandører (UNIFE). Bane NOR får prisen European Railway Award’s Trailblazer Award for ERTMS-programmet.

– Det er veldig stas å motta denne prisen! Norge er først ut med å bygge ett felles signalsystem for hele landet. Det blir lagt merke til! Utmerkelsen viser at vi baner vei i Europa og at satsingen har betydning ut over våre egne grenser, sier Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR.

Juryen: Bane NOR utmerker seg i Europa

Han påpeker at det er ekstra stort å vinne prisen i forlengelsen av det europeiske jernbaneåret hvor jernbanens betydning for klima- og miljøvennlige reiser har fått spesiell oppmerksomhet.

Juryen som har tildelt prisen for 2022 til Bane NOR består av administrerende direktører i jernbaneselskaper og hos jernbanens leverandører, beslutningstakere i EU, tidligere vinnere og utvalgte journalister.

– Bane NORs ERTMS-program utmerker seg med den omfattende og helhetlige tilnærmingen til digitaliseringen av signalsystemet på norsk jernbane. Det gjelder både hvordan Bane NOR oppgraderer infrastrukturen og hvordan de jobber med testing, trening og opplæring. Ambisiøse prosjekter som dette er banebrytende for hele den europeiske jernbanesektoren, sier daglig leder Alberto Mazzola i CER og generaldirektør Philippe Citroën i UNIFE.

Støtte til viktig innsats i sårbare områder

Med prisen følger 10 000 euro (ca. 100 000 norske kroner) som skal doneres til et veldedig formål. Bane NOR har valgt å donere pengene til Ingeniører Uten Grenser (IUG), en ideell organisasjon som bidrar med ingeniørkompetanse og bruk av teknologi i bistandsarbeid.

– Teknologi og bærekraftig infrastruktur ligger vårt hjerte nært. Derfor har vi valgt å gi pengene til Ingeniører uten grenser som jobber for å gjøre teknologi, infrastruktur og ingeniører tilgjengelig i sårbare områder, sier Sverre Kjenne.

Daglig leder i Ingeniører Uten Grenser, Marianne Nilsen Sturmair er svært glad for donasjonen. Hun er i Tanzania for IUG akkurat nå.

– Dette er en støtte til konkret innsats for mennesker i sårbare områder i verden, gjennom våre ingeniørers bidrag til rent vann, fornybar energi og annen klimasmart og menneskevennlig infrastruktur. At Bane NOR som har grønn infrastruktur som sin kjerneoppgave velger å gi prispengene til vårt arbeid betyr mye, sier hun.

FAKTA – Dette er ERTMS

 • ERTMS er forkortelsen for European Rail Traffic Management System, og er et felles signalsystem for hele Europa.
 • Prosjektet er Norges største digitaliseringsprosjekt og skal gi en bedre reisehverdag for passasjerer og gods med flere tog i rute.
 • Digitaliseringen kan på sikt gi bedre kapasitet, gjøre det enklere å reise med tog over landegrenser, og redusere kostnader til drift og vedlikehold.
 • Prosjektet omfatter hele den norske jernbanen, det vil si over 4000 km jernbane og over 330 stasjoner.
 • Bane NOR har kontrakt med tre leverandører. Det er Siemens som leverer nytt signalanlegg, Alstom som bygger om togene, og Thales som leverer det nye trafikkstyringssystemet.

FAKTA – Norge leder an i utviklingen

 • I Norge har vi valgt ERTMS – og dermed å digitalisere hele landet med samme løsning. Vi bygger ett sentralt datasenter og ett nytt trafikkstyringssystem som skal styre all togtrafikk i hele landet.
 • Bane NOR starter innføringen av ERTMS på enkelte strekninger i 2022, og skal ha bygget ferdig ERTMS i hele landet innen 2034.
 • Finland planlegger samme landsdekkende løsning som Norge, men skal først begynne i 2028.
 • Danmark, Sverige, Tyskland og Østerrike bygger regionale digitale signalanlegg, ikke ett felles system for hele landet.

FAKTA – Ingeniører Uten Grenser Norge (IUG)

 • IUG ble etablert i 2011 av norske ingeniører som ønsket å bruke sin kompetanse i humanitær innsats i lavinntektsland.
 • Basert på lokale behov løser IUG humanitære oppdrag innenfor fagområdene: Vann og sanitær, ren energi, bygg, gjenvinning, geoteknikk, maskin- og prosessteknikk, IT og digitalisering.
 • IUG samarbeider med små grasrotorganisasjoner og større humanitære organisasjoner om prosjekter og har per i dag bidratt til bygging av infrastruktur i over 30 land

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *