Norges første klimaskog under vann

26. januar, 2022

10:07

Ingen kommentar

Den norske tareskogen forsvinner. Norges største aktør innenfor BIO-karbonfangst (BIO-CCS) «går under vann» for å bevare økosystemet. Trefadder skal i samarbeid med NIVA og Tarevoktere forske på metoder for å reetablere den tapte tareskogen.

Trefadder lanserer Havfadder – Norges første klimaskog under vann

Klimaendringer og overfiske på nøkkelarter som steinbit på 60 og 70 tallet medførte at kråkeboller fikk fritt spillerom i en verden uten naturlige fiender. Dette preger i dag det marine økosystemet langs norske kysten. Nesten hele tareskogen fra Finnmark til Trøndelag er nedbeitet. Dette har ført til at binding av flere millioner tonn CO2 har gått tapt, en kraftig svekkelse i artsmangfoldet ­- og en økologisk katastrofe for Norges «regnskog!»

Havfadder skal bidra til forskning og utvikling for å retablere tareskog i Nord-Norge.

Karbonfangst med norsk tareskog

Den blå skogen langs norskekysten binder over 13 millioner CO2 i året. Visste du at det
tilsvarer omtrent 25% av norske CO2– utslipp per år? I tillegg er tareskogen Norges mest produktive økosystem. På en kvadratmeter tareskog kan det leve opptil 100.000 ulike organismer. Denne skogen er viktig for «CO2– regnskapet». Forskning fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) viser at man kan øke karbonfangsten gjennom marine verneområder. Havfadder skal tilrettelegge for reetablering og gjenvekst av tareskog.

Daglig leder i Trefadder og initiativtaker til Havfader Anders Kristiansen sammen med teamet hos NIVA (Helena Kling Michelsen , Hartvig Christie, Camilla With Fagerli og Kristina Øie Kvile) Foto:Elisabeth Økland/Trefadder

Trefadder, NIVA og Tarevoktere

Trefadder er klare til å hoppe i vannet! Samarbeidet med NIVA og Tarevoktere er en viktig faktor i klimakampen. Havfadder har som mål og gjøre et betydelig bidrag for å reetablere det marine økosystemet.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *