Nøtterøy Pensjonistforenings åpne seniormøte

7. november, 2022

14:19

Ingen kommentar

Nøtterøy Pensjonistforening avholdt åpent Seniormøte i Teie arbeidskirke 3. november. Cirka 85 engasjerte seniorer ble ønsket velkommen av pensjonistforeningens styreleder, Magne Tuxen.

Tekst: Oddrun Paulsen

Først ute på dagens program var leder av Driving Trafikkskole, Alex Wali, som holdt en entusiastisk og interessant innledning til sitt innlegg. I stedet for å holde et foredrag om bilkjøring, trafikksikkerhet og utfordringer med å eldes i trafikken, anmodet han med kraftig stemme forsamlingen om å komme med spørsmål.

Mange trafikkspørsmål

Tilnærmingen var tilsynelatende midt i blinken for seniorene i salen. Starten ble litt forsiktig, men det varte ikke lenge før en skog med hender fór i været og mikrofonen vandret på kryss og tvers. Trafikksikkerhet i forbindelse med fotgjengere, syklister og ikke minst folk på tråsykler og elektriske sparkesykler, ble behørig diskutert.

Manglende bruk av refleks, utfordringer med rundkjøringer (nye regler fra 2018), bruk av retningsviser, 2+ – feltet i Presterødbakken, glidelåskjøring (fletting), påkjøringsrampe til motorvei, avkjøring fra motorvei var blant spørsmålene fra salen. Oppføringer i førerkortet, fornying, internasjonalt førerkort og prosess med å få førerkortet tilbake etter sykdom, der fastlege anmoder om å frata pasienten førerkortet for en periode.

Mello om fastlandsforbindelsen

Tom Mello, kommunepolitiker og ordførerkandidat for Færder Høyre, i dette tilfelle som ikke-partipolitisk representant, var neste foredragsholder på agendaen.

Fastlandsforbindelsen, som alltid er et hett tema, ble innledningsvis nevnt og grafikk av trasévalg for veier, tuneller, rundkjøringer og selve broa mellom Ramberg og Smørberg. Kostnadsspørsmålet kom naturligvis opp og Mello trodde ikke prisen ville bli lavere enn tidligere kalkulert (5,3 Mrd), men at kostnadene mer sannsynlig ville bli større. Det til tross for at brokapasiteten er redusert.
Utformingen på broa blir mindre bastant enn den gamle Vrengenbroa og Breviksbroa, som har vært den tradisjonelle byggestilen, ved at det settes en pilar på hver side av sundet i stedet for to. Planen er byggestart i 2024 med ferdigstilling i 2028.

Bypakka inkluderer også gang- og sykkelvei over hele Brøtsø, noe som har vært et stort savn i en lang årrekke.

Boplikt eller ikke

Kommuneplanens arealdel var også tema. Kommunen ønsker mer LNF i ny plan. Herunder strandsonespørsmålet og temaet om fri ferdsel i strandsonen.
Boplikten var ett annet tema og Mello kunne meddele at det i Færder kommune var registrert ca. 500 «fastboendeeiendommer» som ikke brukes som helårsboliger. Det er politisk uenighet om bopliktspørsmålet. Tjøme, Hvasser og Brøtsø har boplikt. Med unntak av det planlagte boligfeltet ved Ørebekken, er det ikke boplikt på Nøtterøy. Utviklingen av Teie sentrum ble også nevnt Det ble vist oversiktsbilder og pekt på hvordan de foreløpige planene ville gjøre utslag i nærområdet. Planarbeidet står i stampe og kommunen har enda ikke kommet i gang med konkrete planløsninger.

For oss eldre står Signaturhagen som et godt eksempel på positive bofellesskap. Det ble i tillegg informert om restaureringen av Gipø, som har gitt 27 (?) nye boenheter for eldre. Behovet hadde imidlertid vist en synkende tendens i senere tid.

Etter etterlengtet bevertning, refererte styreleder fra kongressen «Sammen for et aldersvennlig Norge», som han hadde deltatt på. Endelig ble det orientert kort om styrets arbeid og planer framover. Han anmodet alle medlemmer å komme med innspill til temaer /aktiviteter som kan bidra til felles aktiviteter i foreningen. Påmeldingslister for tur til Strømstad 16. november og Julebord 7. desember ble sendt rundt i salen og flere meldte seg på.

Dagen ble avsluttet med åresalg og trekning av fine premier.

 

 

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *