NVE har gjort nye flomberegninger for Mjøsa

15. februar, 2022

10:45

Ingen kommentar

BILDET: Flomstein på Hamar. Foto: NVE

NVE har gjort nye flomberegninger for Mjøsa. De nye beregningene viser en vannstand ved 200-årsflom på 127,0 moh. Dette er omkring 40 cm høyere enn flomberegningene fra år 2000. Beregninger for 1000-årsflom viser en vannstand på 128,9 moh. De nye beregningene gir kommunene og andre som skal bygge ut ved Mjøsa et godt planleggingsverktøy.

Flomberegninger bør oppdateres med jevne mellomrom. Beregningene som har vært brukt frem til i dag ble gjort i år 2000. NVE har også gjort beregninger for en 1000-års flom. Denne verdien var ikke inkludert i beregningene fra år 2000.

Bruker måledata tilbake til 1789

– Vi har gjort et svært grundig arbeid, og beregningene er basert på det beste vi har av data, anbefalinger og analyseverktøy i dag, sier seksjonssjef for arealplan i NVE, Øyvind Leirset.

De nye flomberegningene gir kommunene et godt verktøy for å planlegge ny bebyggelse og infrastruktur utenfor områder med flomfare, og i tråd med sikkerhetskravene gitt i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17).

De nye resultatene er basert på både analyse av vannstandsdata fra Mjøsa tilbake til 1789, men også beregning av flomvannføringer i elvene inn i Mjøsa.

– Årsaken til at dagens beregninger gir høyere flomvannstander enn i år 2000 er først og fremst at vi nå har verktøy som gjør at vi kan inkludere historiske flomvannstander i våre analyser, forklarer Leirset. Disse dataene går helt tilbake til 1789, mens analysene som ble gjort i 2000 var basert på data fra årstallene 1961-1999.

Nye flomsonekart

Basert på de nye flomsoneberegningene vil det bli laget nye flomsonekart. Disse blir klare i løpet av 2022. Selv om kartene foreløpig ikke er tilgjengelige, er det viktig å presisere at det er de nye flomvannstandene som vil gjelde fra og med fredag 11. februar 2022. De gamle flomsonekartene fra år 2000 er fjernet fra kartløsningene.

Vi gjør oppmerksom at verdiene i rapporten er flomberegninger uten sikkerhetsmarginer. Vi anbefaler at det legges til en sikkerhetsmargin på 30 cm på flomvannstandene som er oppgitt i rapporten.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *