Ny høring om forskriftsendringer som skal gi posttilbydere like vilkår

27. september, 2023

08:33

Ingen kommentar

Samferdselsdepartementet foreslår endringer i postforskriften som skal bidra til like vilkår for tilbydere av posttjenester. Samtidig orienterer departementet om endelig avgjørelse i en klagesak hvor departementet fastslår at all omsetning knyttet til levering av posttjenester, skal omfattes av grunnlaget for sektoravgift.

Samlet bidrar dette til å styrke forbrukervernet, fordi netthandel utgjør den dominerende delen av pakketjenestene fra næringsdrivende til forbrukere eller andre næringsdrivende.

Samferdselsdepartementet foreslår endringer i postforskriften for å sikre en bedre tilpasning til dagens faktiske forhold og aktørene i postmarkedet. Utviklingen i postmarkedet de siste årene viser at stadig flere aktører tilbyr tjenester som faller innenfor postlovens virkeområde.

Forslaget innebærer for det første at man setter ned oppbevaringsfristene for ikke-leverbare postsendinger fra 12 til 3 måneder. Ikke-leverbare postsendinger er post hvor man ikke finner verken mottaker eller avsender. Departementet foreslår også å skille mellom erstatning for tap, skade og forsinkelse av postsendinger for forbrukere og for næringsdrivende.

Avgjørelse i vedtak om sektoravgift

Sektoravgift pålegges aktører som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fører tilsyn med, slik at Nkom blir selvfinansiert. I Samferdselsdepartementets vedtak om sektoravgift slås det fast at alle posttjenester både innen C2X (post fra forbruker til næringsdrivende eller annen forbruker) og B2X (post fra næringsdrivende til forbruker eller annen næringsdrivende) omfattes av postloven, og derfor skal anses som relevant omsetning.

Dette omfatter brev, aviser og blader, samt lettgods (hovedsakelig pakketjenester) innenfor gjeldende vektgrenser. Departementet ber i sitt vedtak Nkom om å vurdere behovet og muligheten til å omgjøre egne vedtak om sektoravgift.

– Det har vært en uenighet i markedet knyttet til hvilke tjenester som blir regulert av postloven, og dermed hvilke aktører som omfattes. Arbeidet med å klargjøre rettstilstanden har tatt lang tid, men vi er nå ferdige med arbeidet som den forrige regjeringen ikke fullførte. For å sikre at reguleringen ikke er strengere enn nødvendig, ser vi likevel at det er behov for å gjøre enkelte endringer i postforskriften. Vi foreslår derfor disse endringene i tråd med innspill fra aktørene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Styrker forbrukerrettigheter

Departementet ønsker å styrke forbrukerrettighetene for B2X-pakketjenester– for eksempel ved netthandel. Samtidig ønsker departementet å sikre god og rettferdig konkurranse mellom tilbyderne av B2X-pakketjenester.

Det er viktig at Nkom kan føre tilsyn med at reglene for erstatning for pakker som blir borte eller ødelagt følges, at pakker håndteres og oppbevares på en forsvarlig måte og at posttilbyderne har systemer for og overholder taushetsplikten om innholdet i en pakke.

Forventer at alle berørte aktører registrerer seg som tilbydere hos Nkom

Alle aktører som leverer B2X-pakketjenester er omfattet av postloven og plikter å registrere seg hos Nkom. Registrerte tilbydere har både rettigheter og plikter i tråd med postloven. De får rettigheter etter postlovens kapittel 4 om felles bruk av postnettet, og plikter samtidig å betale sektoravgift. Det arbeides imidlertid med å vurdere omfanget av små aktørers bidrag.

– Jeg forventer med denne avklaringen at alle berørte aktører sørger for å  registrere seg som tilbydere hos Nkom, sier samferdselsministeren.

Frist for å levere innspill til høringen om endringer i postforskriften er satt til 7. november 2023.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.