(Foto: Universitetet i Oslo)

Ny Kif-komité for fire år framover

BILDET: Ranghild Hennum. (Foto: Universitetet i Oslo)

Denne uka var den nye Kif-komiteen klar, for første gang med lederskap fra både universitet og forskningsinstitutt.

Ragnhild Hennum, dekan ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, blir leder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) 2022-2025. Nestleder blir Ole Jacob Sending, forskningssjef ved Norsk utenrikspolitisk institutt.

Den nye komiteen skal jobbe for å bedre kjønnsbalansen og etnisk mangfold i forskningssektoren. Nytt fra i år er at også sosial bakgrunn har kommet inn i mandatet.

For første gang har Kunnskapsdepartementet også oppnevnt medlemmer fra Akademiet for yngre forskere (AYF) og fra Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN).

Mer å gjøre for den nye komiteen

Rett før jul avsluttet den femte komiteen arbeidet sitt, med Curt Rice som leder i to perioder over åtte år.

Les intervjuet med forrige Kif-leder: Curt Rice: – Likestilling er ikkje eit prosjekt vi ein dag blir ferdige med

Med mandatet for den nye Kif-komiteen, blir arbeidsområdet ytterligere utvidet. Nå er det en tredeling med kjønn, sosial bakgrunn og etnisk bakgrunn som trekkes fram.

Kunnskapsdepartementet legger i tillegg vekt på overgangene mellom stillinger i karrieren for forskere.

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.