PANDEMI: Håvard Løkke, daglig leder ved Tønsberg Næringsforening, sier at det er ikke ideelt å ta over foreningen midt i koronapandemien. Foto Privat.jpg

Ny leder i Tønsberg Næringsforening

2. august, 2021

15:01

Ingen kommentar

– Hjertet har alltid banket litt ekstra for Tønsberg

Den ferske daglige leder i Tønsberg Næringsforening har snart bodd i Tønsberg i 15 år Og familien hans på morssiden er også fra området – Derfor har hjertet alltid banket litt ekstra for Tønsberg, sier Håvard Løkke, daglig leder i Tønsberg Næringsforening

HINA ASLAM tekst

–Det er jo ikke ideelt å ta over foreningen midt koronapandemien, spesielt når vi mister de fysiske arenaene som er viktige for å bli kjent. Som ny daglig leder er det viktig å møte så mange medlemmer og samarbeidspartnere som mulig og lære mer om deres behov og forventinger til arbeidet i næringsforeningen, sier Håvard Løkke, daglig leder i Tønsberg Næringsforening

En del av medlemmene og samarbeidspartnere har han kunnet møte fysisk innenfor gjeldende smittevernregler, men ellers har han blitt mer og mer vant til å møtes digitalt.

–Nå får vi håpe at vi får en relativt normal sommer og et løft i de mest utsatte bransjene. Så håper jeg vi alle snart kan samles fysisk på nettverkstreff igjen. I mellomtiden får vi finne andre måter å møtes, bli kjent og dele kunnskap, sier han.

Lang erfaring

Han startet i den nye jobben i mai i år, og de første ukene har vært inspirerende og lærerike ham, hvor møtene med medlemmer og samarbeidspartnere har vært høydepunkter.

–Jeg har møtt flinke folk som presterer godt i krevende tider. Ikke minst har jeg fått mange gode innspill til hvordan vi kan skape verdier sammen i næringsforeningen, forteller han.

Før han tok over har jobbet med kommunikasjon, forretnings- og organisasjonsutvikling fra selskaper som IKEA og Ard Group, samt bidratt i utviklingen av næringsklynger som Construction City og Norwegian Fashion Hub. Med det har han samlet seg over 25 år med erfaring.

Ønsker å utvikle seg
Hva er det du ønsker å endre nå?
–Tønsberg Næringsforening har en stolt tradisjon og det er gjort et solid arbeid gjennom mange år. Sammen med dyktige medlemmer og samarbeidspartnere gleder jeg meg til å utvikle næringsforeningen videre i en ny og spennende fase.
Det viktigste for næringsforeningen er å være en drivkraft for økt næringsvekst i regionen og en pådriver for nye samarbeidsarenaer, sier han.

Han ser flere mulighet for foreningen til å utvikle seg.
– Jeg tenker vi først og fremst har mange muligheter. Jeg opplever det er stor vilje og engasjement rundt å utvikle regionen vår. Et godt samarbeid mellom det private næringsliv og det offentlige er helt avgjørende om man skal lykkes med næringsutvikling i regionen fremover. Det er nettopp i dette skjæringspunktet næringsforeningen kan spille en viktig rolle.

Hvilken oppgave er viktig for deg?
–Utvikling og innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom sektorer og bransjer. Evnen til å bygge gode samarbeidsarenaer for å løse konkrete problemer for våre medlemmer, samarbeidspartnere og det offentlige er noe av det viktigste vi gjør. Våre initiativ skal bidra til positiv vekst og gi grobunn for å skape varige verdier, både for den enkelte medlemsbedrift og for samfunnet, sier han.

Hans ambisjon nå er å videreutvikle et godt grunnlag for økt konkurransekraft for hvert enkelt medlem gjennom å arbeide for forutsigbare rammebetingelser, kompetansedeling og relevante nettverksarenaer.

Tøffe tider
Mange i næringslivet har blitt påvirket av korona, hvordan kan man komme seg på bena igjen?

– Det er store variasjoner i hvordan koronakrisen rammer, og jeg er imponert over hvor tilpasningsdyktige næringslivet har vært i en krevende tid. For bedrifter innen reiseliv, kultur og underholdning, hotell-, restaurant- og servicebransjen er det tøffe tider, hvor man i lenger perioder har mistet kundegrunnlaget. Det samme gjelder deler av handelen. Her er mange sårbare for en eventuell ny nedstengning. Samtidig spores en forsiktig optimisme nå når vi nærmer oss sommeren som er høysesong i disse bransjene. Andre bransjer opplever på sin side økt aktivitet det siste året. Det er gledelig å se at for eksempel håndverksbedriftene har fulle ordrebøker i overskuelig framtid. Statistikk viser også at Tønsbergregionen er blant regionene som på landsbasis kommer relativt best ut av krisen, mener han.

red@byavisatonsberg.no

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *