Nye planer for togparkering sparer samfunnet for milliarder

2. november, 2022

09:59

Ingen kommentar

Bane NOR har utarbeidet en ny nasjonal strategi for togparkering for å se behovet for parkeringsplasser i landet under ett, spare penger der vi kan og utnytte eksisterende jernbaneanlegg bedre.

Ny jernbane er under planlegging og bygging flere steder i landet. Samtidig moderniseres og fornyes dagens spor. Målet er at stadig flere skal kunne reise kollektivt og utslippsfritt på skinner. Til det trengs flere tog og dermed flere parkeringsplasser. Her kan togene få enkelt vedlikehold og stå utenfor det trafikkerte sporet – når de ikke er i bruk.

Bane NOR har utarbeidet en ny nasjonal strategi for togparkering, også kalt hensetting, for å se behovet for parkeringsplasser i landet under ett. Med den nye strategien kan vi halvere antall nye parkeringsplasser fra 80 til 40, ved å bygge på allerede bygget jernbanegrunn. Det gjør at vi sparer samfunnet for to milliarder kroner. Å «resirkulere jernbanegrunn» er både billigere og mer miljøvennlig.

–         Vi skal utnytte flere allerede utbygde områder med jernbane. Det er billigere og mer bærekraftig enn å ta urørt natur og dyrket mark. Vi får også kapasiteten opp raskere ved å bruke eksisterende infrastruktur, sier Henning Scheel, konserndirektør for Kunde og marked i Bane NOR.

Ønsker godt samarbeid med kommunene

Samarbeid med togselskapene har vært essensielt for innholdet i den nye strategien. De har vært med i prosessen, og de har bidratt med viktig informasjon om deres framtidige behov. Det har vært en forutsetning for den detaljerte gjennomgangen som er gjort.

–          Nå skal vi gjennomføre den nye strategien, og her legger vi vekt på å få til et godt samarbeid med kommuner og lokalsamfunn der vi utvikler ny jernbane, sier Scheel.

Ny avtale gir ny planlegging

Det er nye rammebetingelser som har gjort det mulig å planlegge utfra reelle markedsbehov. 1. januar 2022, ble det inngått en ny avtale om porteføljestyring med Jernbanedirektoratet. Den handler om å se alle våre prosjekter under ett, der målet er å finne de mest kostnadsoptimale prosjektene og løsningene.

– Tidligere har vi fått bestilling på enkeltprosjekter fra Jernbanedirektoratet, og jobbet utfra det beste for hvert enkelt prosjekt. Nå står vi friere til å se helhetlig på våre oppdrag og prioritere de tiltakene vi mener er viktigst, sier Henning Scheel.

Bygger 20 plasser på Grorud

I strategien blir tre planlagte anlegg for togparkering på Østlandet droppet. I stedet bygges det nye plasser på våre egne områder på Grorud og Eidsvoll.

  • På Hamar skrinlegges planene om å bygge 12 nye parkeringsplasser på Hjellum. Her beholdes dagens syv eksisterende plasser på Hamar stasjon.
  • På Ski og Dal skal det ikke bygges nye togparkeringsplasser, som opprinnelig tenkt.
  • I stedet for utbygging på Hamar, Ski og Dal blir det bygget nye plasser på Bane NORs egen grunn: 20 ved Grorud verksted og to på Eidsvoll stasjon.
  • Bane NOR ser også på muligheten for å finne flere plasser på eksisterende jernbanegrunn på Mysen eller Rakkestad.

Det finnes fra før 240 togparkeringsplasser over hele landet. I tillegg har vi begynt å bygge nye parkeringsplasser på Kongsberg, Lillehammer, i Tønsberg og Sundland i Drammen. De skal stå ferdig i 2025. Nye plasser i Moss gjøres klare til åpningen av det nye dobbeltsporet gjennom byen (prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad).

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *