Nye regler for boligsalg påvirker psykologien i boligmarkedet

Boligprisforventningene har tiltatt betydelig den siste måneden. Andelen som forventer stigende boligpriser har økt fra 59 til 65 prosent. – Noe av oppgangen kan sannsynligvis tilskrives nye boligsalgsregler, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

BBL fryktet flere juridiske konflikter da de nye reglene for kjøp og salg av boliger (avhendingsloven) ble innført ved nyttår.

– En bieffekt de færreste så for seg var effekten de nye reglene ville få for boligforsyningen. Balansen i boligmarkedet har vært mye mer sensitivt for lovendringene enn ventet, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Forventningsstyrt prisspiral

Strengere krav til tilstandsrapporter har medført at selgerne nå bruker lengre tid på å forberede boligen for salg. Færre boliger ute på markedet skjerper kampen om objektene. Konsekvensen ble den høyeste registrerte prisveksten noensinne i januar.

– NBBL forventer at effekten av avhendingsloven på boligtilbudet vil være midlertidig. Bortfallet av boliger vi nå opplever vil sannsynligvis bli tatt igjen i løpet av vårmånedene. Fundamentalt sett burde priseffekten over tid derfor være nokså moderat.

– Men det forutsetter at ikke psykologien i markedet har blitt endret. Svarene i Boligmarkedsbarometeret indikerer nemlig at forventningene til fremtidig prisstigning har tiltatt. I så fall kan det skape uheldige prisspiraler, der høyere prisforventninger og høyere prisvekst driver hverandre gjensidig, sier Frengstad Bjerknes.

Se hele barometeret her

Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Ja, jeg vil være medskribent i BY

Fyll ut skjemaet under med ditt virkelige navn og den e-postadressen du sjekker oftest. Du kan ikke skrive anonymt. Alle artikler vil være underlagt moderasjon redaksjonelle regler.
Når du har mottatt e-post med innloggingsdetaljer, kan du gå på Næringsportalens forside og klikk skriv innlegg.

Ved debattinnlegg og kommentarer til publiserte artikler, ber vi om at man holder en sivilisert tone. Personangrep er ikke tillatt. Publisering av andres bilder er ikke tillatt uten godkjenning, og alle som er avbildet må ha gitt sin tillatelse. Barn må ha foresattes tillatelse.

BY tar ikke ansvar for lagring av tekst og bilder.