Nytt forskningssenter for hydrogen skal bidra til det grønne skiftet og jobbskaping i Norge

15. mars, 2022

09:12

Ingen kommentar

BILDET: Nils A. Røkke, SINTEF, Olav Bolland, NTNU, Inge R. Gran, SINTEF, Nicola Paltrinieri, NTNU, Stefania Gardarsdottir, SINTEF, Trond Johnsen, SINTEF, Kyrre Sundseth, SINTEF, Hilde Venvik, NTNU og Rannfrid Skjervold, Equinor.

Olje- og energiminister Terje Aasland, annonserte 11. mars en investering på 200 millioner over åtte år fra Forskningsrådet til HYDROGENi, et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) dedikert til hydrogen og ammoniakk.

Senteret viser at det har forretningsmessig relevans gjennom å samle en sterk klynge med over 50 partnere fra industri og akademia. Sammen vil de være en sentral pådriver for det grønne skiftet i Norge og innovasjonene fra forskningen vil bidra til å bygge kompetanse og skape arbeidsplasser.

– Hydrogen er en forutsetning for energiomstillingen globalt, i Europa og i Norge. Det vil bidra til strategisk uavhengighet i energisystemet som er et høyaktuelt tema i Europa i dag. Hydrogen kan gjøre energisystemet mer robust og hjelpe oss med å nå vårt mål om netto nullutslipp innen 2050, sier Alexandra Bech Gjørv, administrerende direktør i SINTEF.

– Hydrogen produsert fra elektrisitet eller naturgass er en industri i vekst som krever ny kunnskap og kompetanse. HYDROGENi skal forske på hvordan man kan bygge en bærekraftig hydrogenøkonomi. I tillegg skal senteret utdanne kompetente kandidater i et enestående omfang i Norge, sier Anne Borg, rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Hydrogen er en driver for det grønne skiftet

I overgangen til fornybarsamfunnet, har hydrogen vært vurdert som et rent alternativ til fossilt brennstoff i varme- og elektrisitetsproduksjon. Men på grunn av sine allsidige egenskaper kan hydrogen også erstatte fossilt brennstoff som kull i industrielle prosesser og brukes i transport i for eksempel maritim sektor. Dette gjør at hydrogen nå er ansett som en av hoveddriverne for det grønne skiftet.

For å realisere hydrogens fulle potensial, må det utvikles kunnskap og teknologiske løsninger og HYDROGENi har som mål å gjøre nettopp det.

– Vi etablerer det største akademiske forskningsprogrammet noensinne i en FME ved å utdanne 35 PhD/postdoc-studenter og over 100 master/bachelor-kandidater. Deres ekspertise vil bli tatt i bruk av industri, myndigheter og akademia og gi HYDROGENi en varig virkning, sier Nils Røkke, konserndirektør for bærekraft i SINTEF Energi og direktør for HYDROGENi.

Norge som eksportør av bærekraftig energi

HYDROGENi skal bidra til å bane vei slik at Norge kan bli en eksportør av bærekraftig energi. Senteret skal ledes av Nils Røkke fra SINTEF og aktiviteten vil være et samarbeid mellom de 50 norske og europeiske partnere som til sammen representerer hele verdikjeden for hydrogen.

Industrien utgjør en betydelig del av HYDROGENis konsortium, og deres støtte viser både senterets betydning og potensiale.

– Aktivitetene i senteret har et enestående og internasjonalt nettverk og koblinger, noe som vises i den sterke støtten fra industrien. Vi tar sikte på å etablere HYDROGENi som et fyrtårn for europeisk forskning innen hydrogen som skal bygge på vår betydelige portefølje av EU-finansierte prosjekt som skaper reell merverdi, sier Røkke.

HYDROGENi skal gå i spissen for forskning og innovasjoner

HYDROGENi skal gå i spissen for forskningen og innovasjonene som trengs for å oppfylle 2030- og 2050-målene i veikartet for hydrogen.

Arbeidet med å bygge en bærekraftig hydrogenøkonomi vil fokusere på fire forskningsområder:

  • Kostnadseffektiv og skalerbar produksjon
  • Transport og lagring i Norge og Europa
  • Sluttbruksteknologier
  • Sikkerhet og materialintegritet.

– For å nå hydrogenmålene, må vi bygge på våre naturressurser, erfaring og ekspertise. Nøkkelen vil være å implementere effektiv produksjon av lavutslipps hydrogen og ammoniakk i energiintensive sektorer, på en måte som er trygg og akseptabel, sier Røkke.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *