Forfatter av notatet, Trine Østereng. Foto: Siw Pessar

Nytt notat viser at ansatte i varehandelen er pensjonstapere

31. oktober, 2023

08:16

Ingen kommentar

Ansatte i varehandelen, og særlig kvinner, kommer systematisk dårligere ut på lønn- og pensjonsvilkår, sammenlignet med andre grupper i samfunnet.

I dag jobber over 350.000 i varehandelen i Norge. Dette er en gruppe som ligger godt under gjennomsnittsinntekten i Norge, sammenlignet med andre grupper. Samtidig kommer de dårlig ut i samlet pensjon, ved at de får lav tjenestepensjon og få får AFP.

I notatet Eit arbeidsliv i varehandel, skrevet av Tankesmien Agenda, legges det fram nye tall som viser at ansatte i varehandelen har lite oversikt over sine egne pensjonsordninger. Et flertall av respondentene vet ikke hvor mange prosent arbeidsgiver betaler inn i innskuddspensjon, og mange kjenner ikke til egne AFP-rettigheter.

-Dette notatet viser at mange i varehandelen ikke vet om de har ordninger som kan utgjøre en stor forskjell for hvor mye pensjon de vil få. Her må politikerne på banen og sørge for at flere får mer oversikt over sine egne pensjonsordninger, men ikke minst at pensjonssystemet vårt ikke blir en driver for økonomisk ulikhet,sier Trine Østereng, rådgiver i Tankesmien Agenda og forfatter av notatet.

Notatet Eit arbeidsliv i varehandel – lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår for tilsette i varehandelen er skrevet av Trine Østereng i Tankesmien Agenda. I notatet er tall fra en spørreundersøkelse blant HKs medlemmer innenfor varehandel, gjennomført i 2023. 8.169 av HKs medlemmer svarte på undersøkelsen. Det ga en svarprosent på 34.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *