Her er det nye styret i Nøtterøy Pensjonistforening: F. v.: kasserer Olaug M. Beckmann, styreleder Magne Tuxen, styremedlem Olav Tofte Larsen, styremedlem Berit Hernes-Jacobsen og styremedlem Gunnar Svendsen.

Nytt styre på plass i Nøtterøy Pensjonistforening

6. februar, 2023

15:14

Ingen kommentar

Leder Magne Tuxen ønsket hjertelig velkommen til de 75 medlemmene som hadde møtt fram til dette viktige møtet. På agendaen var det blant annet presentasjon av det nye styret.

Referent Oddrun Paulsen
De tre som gikk ut av styret fikk blomster av styreleder Magne Tuxen (nr. 2 f.v.) F. v.: Oddrun Paulsen, Roar Granlund og Anne-Lise Bryde.

Møtet ble som vanlig holdt i Teie Kirke. Årsmøtet med de vanlige årsmøtesaker ble avviklet først, og med stødig møteleder, Merete Dahl, ble selve årsmøteforhandlingene raskt gjennomført og nytt styre på plass, og de som i år gikk ut av det gamle styret ble takket av med blomster.

Kjøkkengjengen vår hadde gjort i stand god servering og denne gangen ble det karbonadesmørbrød til alle, pluss kringle og kaffe.

Eldrerådet informerte

Etter en god spisepause var det tid for mer informasjon. Til dette møtet var sekretær for eldrerådet, Halvor Lindqvist invitert, men han ble dessverre syk, og vårt medlem i eldrerådet, Øivind Brevik, tok helt på sparket jobben med å informere om eldrerådet og dets arbeid.

Eldrerådet er et rådgivende organ og det er ett råd i alle kommuner og ett i hvert fylke. Rådet er et folkevalgt råd og kommer inn under kommuneloven, og med et eget reglement. Rådet velges i samband med kommunevalget og representantene sitter i 4 år. Rådet i vår kommune består av 8 representanter, 3 politikere som kommer fra forskjellige hovedutvalg. Ellers er det pensjonister fra forskjellige foreninger/forbund. Medlemmene har forskjellig bakgrunn fra arbeidslivet og det kan komme godt med i behandling av sakene. Rådet konstituerer seg selv og lederen skal være fra organisasjonene. Foran hvert kommunevalg må foreningene/organisasjonene sende inn forslag på kandidater, og så er det kommunestyret som foretar det endelige valget.  Rådet behandler saker om transport, boligbygging, eldreomsorg, digitalisering mm. De sakene som er mest aktuelle for tiden er å få til en bestillingstransportordning, og å få til mer tilrettelagt boligbygging f.eks uten terskler og at dører skal være bredere. Øivind gir ros til politikerne for at de i rådet snakker de eldres sak og legger partipolitikken til side.

Golf og avis

Etter denne flotte infoen ble det informert om nåværende og planlagte aktiviteter, i foreningen. Vi nevner Golf gruppa som nå teller 21 deltakere, redaksjonsgruppa i BY Tønsberg & Færder. Det viser seg at veldig få av de fremmøtte bruker BY Tønsberg & Færder, og da går de glipp av all informasjonen og sakene som legges ut der. Vi inviterer redaktøren av avisa til et nytt møte for å gi en god informasjon.

Kommunikasjon for øvrig er viktig og foreningen ønsker seg e-post til alle som har. Da kan vi sende mye info på en lett og kostnadsfri måte. Vi sender selvfølgelig også sms men der blir det bare korte beskjeder. Det er nå planlagt en ny Facebook side i stedet for den gruppen vi har nå. Det vil gjøre det lettere for alle å nå oss.

Prosjektet Mat som medisin vil styret jobbe videre med selv om vi i denne omgang fikk avslag på søknaden om midler.

Vi tar igjen opp de Cafe-treffene vi hadde på Nøtterøy Bakeri på Teie hver torsdag kl 13.00 de dagene vi ikke har seniormøte. Det er helt uformelt og hyggelig. Treffpunkter er viktig.

Fulle bord, god mat og livlige samtaler blant pensjonistene på Nøtterøy.

Mer sang

Styret ber også folk om tilbakemeldinger på hva som ønskes av turer og aktiviteter i tiden som kommer. I Aktivitetsplanen er det listet opp noen forskjellige ting som vi håper vil falle i smak, men det settes pris på tilbakemelding og ønsker før det settes i gang store forberedelser.

Noen av de fremmøtte ønsket mer sang og det har det vært veldig lite av det siste året. Kanskje må vi finne fram sangbøkene og renske stemmen.

Utlodning hører til på våre møter og alle er flinke til både å ta med gevinster og kjøpe lodd, denne gangen var ikke noe unntak. Den fine kjøkkengjengen vi har foretar også loddsalget og deler ut gevinstene under trekningen.

Etter foretatt trekning ble alle takket for deltakelsen og ønsket velkommen til neste møte som er første torsdag i mars.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *