Økning av folk i arbeidsavklaring

15. juni, 2022

12:10

Ingen kommentar

Ved utgangen av mai mottok 10.152 personer arbeidsavklaringspenger (AAP) i Vestfold og Telemark. Dette er en økning på 183 personer sammenlignet med samme periode i fjor, og utgjør 3,9 prosent av alle i alderen 18-66.

– Økningen skyldes først og fremst en regelendring som har ført til at flere har fått forlenget sin periode med AAP, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

 Flest med psykiske lidelser

43 prosent av de som mottar AAP har psykiske lidelser, og andelen med psykiske utfordringer er høyest blant de yngste. 27 prosent av mottakerne var registrert med en muskel- og skjelettlidelse.

Inkludering i arbeidslivet

– På grunn av den store etterspørselen etter arbeidskraft nå, er det gode muligheter for å bytte yrke. Dette kan være en løsning for mange av de som opplever helseutfordringer og er i arbeidsavklaring. Sammen med arbeidsgivere, behandlerne og NAV må de som er i arbeidsavklaring finne løsninger tilpasset den enkeltes helsesituasjon, slik at flere kan inkluderes i arbeidslivet. Jo lenger man er under arbeidsavklaring, jo større blir risikoen for å havne utenfor arbeidslivet, sier Tønnessen.

Størst økning hos de med innvandrerbakgrunn

16 prosent av mottakerne av AAP hadde innvandrerbakgrunn i mai 2022. Samme periode i fjor var det 14 prosent.

Kommuner

Det er store variasjoner mellom kommunene. Drangedal og Horten har høyest andel mottakere av AAP med 5,1 prosent. Lavest andel finner vi i Fyresdal med 2,6 prosent og Færder med 3,3 prosent.

Kort om arbeidsavklaringspenger, og om unntak i forbindelse med pandemien:

Arbeidsavklaringspenger (AAP) ble innført i 2010 og kan gis om arbeidsevnen til en person er redusert med minst 50 prosent. Hjelpen fra NAV kan bestå av arbeidsrettede tiltak, ytelser under medisinsk behandling eller annen oppfølgning.

I forbindelse med koronapandemien er stønadsperioden for de fleste mottakere av AAP forlenget med 6 måneder. Forlengelsen gjaldt alle som nådde slutten på maksimal stønadsperiode etter unntaksbestemmelsene i perioden fra og med 31. desember 2021 og til og med 29. juni 2022.  Personer som befant seg i denne gruppen, fikk automatisk forlenget stønadsperioden til og med 30. juni 2022.

Les mer på nav.no (https://www.nav.no/aap#hvem)

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *