Økt innsats for å redusere den alvorlige kriminaliteten

7. mars, 2022

09:25

Ingen kommentar

BILDET: Politimester Ole Bredrup Sæverud

-Både organisert kriminalitet, familievold og seksuelle overgrep skaper store og alvorlige samfunnsvirkninger. Det er derfor viktig at vi som politi evner å øke vår innsats for å redusere denne kriminaliteten. Når vi gjør opp status for 2021, er dette noe vi må ta med oss videre inn i 2022, sier politimester Sæverud.

Sør-Øst politidistrikt har utarbeidet en rapport som blant annet gir en oversikt over straffesakstallene for 2021.

– Det er viktig å presentere utviklingen på en helhetlig og oversiktlig måte. Samtidig er det viktig å fremheve at rapporten viser registrert kriminalitet, og at tallene kan påvirkes av mange ulike faktorer. I rapporten deles noen tanker rundt dette, uten å påstå at det finnes noen endelige svar, sier politimester Ole Bredrup Sæverud.

Utvikling av politiets samarbeid med kommunene er et prioritert arbeid for politiet i Sør-Øst. Rapporten inneholder også en gjennomgang og analyse av politirådssamarbeidet.

– Kommunene er politiets viktigste samarbeidspartner både når vi skal forebygge og håndtere kriminalitet og alvorlige hendelser. I politirådene samarbeider vi strukturert med den enkelte kommune, og det er viktig for innbyggerne at dette samarbeidet er så godt og effektivt som mulig, hevder Sæverud. For å kunne utvikle dette samarbeidet videre, har det vært viktig å gjøre en samlet analyse.

Rapporten gir som nevnt et samlet bilde av kriminaliteten som er registrert i politidistriktet i 2021.

– I tillegg til noen svært alvorlige hendelser, er det noen utviklingstrekk jeg særlig ønsker å fremheve, sier Sæverud. – De siste årene mener vi å se en tiltagende mengde organisert kriminalitet, og at denne kriminaliteten nå er mer sammensatt enn tidligere. Det kjøpes ulike tjenester, og lovlig og ulovlig virksomhet blandes. Dette er en utvikling som er bekymringsfull, og som det er viktig at vi som samfunn evner å motvirke.

Gjennom pandemien har politiet også registrert en økning i antallet familievoldssaker, og seksuelle overgrep.

– Det er mulig dette skyldes økt avdekkingsevne, og ikke en økning i den reelle mengden straffbare handlinger. Samtidig er det konsekvenser av pandemitiltakene som tilsier at det er rimelig å anta at dette ikke kan være hele forklaringen. Økt isolasjon, og mye hjemmekontor og hjemmeskole kan bety at har vært færre sosiale situasjoner som kan lede til oppdagelse av det som foregår. Isolasjon sammen med økt økonomisk usikkerhet kan ha vært årsaken til at mengden av denne typen kriminalitet nok har også har økt.

– Politiets samfunnsoppdrag er stort og komplisert, men kan kort sagt beskrives som å bidra til å opprettholde Norge som en velfungerende velferdsstat, sier politimester Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt. Da må vi gjøre vårt for at det skal være trygt å bo i bygd og by, og sikre at vi er i stand til å hjelpe de som trenger vår hjelp så fort som mulig. I tillegg må vi bidra til at kriminaliteten holdes på et så lavt nivå som mulig. Dette gjør vi både gjennom å avdekke og å etterforske kriminalitet, og gjennom forebyggende tiltak, avslutter Sæverud.

Les hele rapporten her. Kriminalitet og utviklingstrekk i Sør-Øst 2021 (1).pdf

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *