Omega Holtan er med Implenia-Stangeland i milliardprosjektet E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest

1. februar, 2022

10:47

Ingen kommentar

Nye Veier har signert kontrakt med arbeidsfellesskapet Implenia Norge og Stangeland Maskin (JVIS) om utbyggingen av nye E39 gjennom Lyngdal. Sweco og Tønsbergfirmaet Omega Holtan er med som rådgivere.

Begge selskapene har bistått JVIS gjennom tilbudsfasen og i etterfølgende konkretisering, klargjøring og optimalisering, frem til utbyggingskontrakt med Nye Veier, som ble signert i oktober.

Strekningen er om lag ti kilometer lang, og er en del av Nye Veiers oppdrag om å fornye E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Målet er en ny firefelts motorvei som øker trafikksikkerheten, gir vesentlig kortere reisetid og forbedrer fremkommeligheten.

Strekningen gjennom Lyngdal skal stå ferdig sommeren 2025, og har en prosjektverdi på 2,9 milliarder kroner.

Anbudskonkurransen ble gjennomført som prestasjonsinnkjøp (BVP), som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon opp mot pris.

Omega Holtan skal planlegge elektro- og automasjonsanlegget i prosjektet, som består av to lange tunneler og flere bruer, samt høy bro over elva Lygna. Detaljprosjekteringen gjennomføres modellbasert med høye krav til digitalisering.

RÅDGIVER: Omega Holtan i Tønsberg, her representert ved daglig leder Ragnar Holtan.

-Vi er veldig godt fornøyde med å ha landet dette prosjektet sammen med JVIS og Sweco. Det har vært en lang og intensiv tilbudsfase, hvor alle deltagerne utfordret hverandre til å komme med de beste løsningene totalt sett for prosjektet. Veldig gøy å realisere prosjektet som nå går til produksjon i prosjekteringsfasen. Selskapene har jobbet sammen også tidligere og kjenner hverandres behov, noe som er en stor fordel, spesielt i større prosjekter.

-Jeg er stolt av å se at våre strategier lykkes og at vi vinner på kvalitetskriterier som gir merverdi i tilbudsfase, og gir trygghet for våre kunder, sier daglig leder i Omega Holtan, Ragnar Holtan.

Nylig tildelte JVIS også kontrakt for bygging av elektro- og automasjonsanlegget til elektroentreprenør. Det var Aventi Installation AS som til slutt ga det beste tilbudet vektet mellom pris og kvalitetskriterier.

Omega Holtan og Aventi Installation vil dermed jobbe tett sammen i prosjektet fremover.

– Aventi Installation og Omega Holtan vil fremover jobbe tett gjennom detaljprosjekteringsfasen for å sikre de beste løsninger og god byggbarhet i prosjektet. Muligheter for optimaliseringer vil vurderes og anlegget skal oppfylle strenge krav til robusthet, oppetid og lavt energibruk. Kvalitet og sikkerhet for trafikanten er viktige elementer for å oppnå prosjektets mål. Vi er en del av at sterkt team, som nå går i gang med det viktige arbeidet i å realisere E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest, sier leder i Aventi Group, Terje Hundere.

Fakta

Lyngdal øst – Lyngdal vest

Korridoren gjennom Lyngdal kommune er om lag ti kilometer lang. Strekningen starter med planfritt kryss i Herdal i øst, og går vestover til planlagt kryssløsning på Røyskår. Parsellen er planlagt som fire felts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Veien skal etableres i krevende, kupert terreng. Anlegget vil bestå av flere tunneler og broer, samt bro over elva Lygna. Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS startet anleggsarbeidene i oktober 2021. Forventet ferdigstillelse av prosjekt i 2025.

Fakta Omega Holtan

Omega Holtan AS er en landsomfattende kompetansevirksomhet innen elektro og automasjon, med hovedaktivitet i markedene:

  • Rådgivende ingeniør elektro og automasjon
  • Elkontroll, termografering og teknisk tilstand
  • Kurs, opplæring og undervisningsutstyr

Selskapet ble etablert i 1985, har rundt 40 medarbeidere og hovedkontor i Tønsberg.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *